Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 544 l
Σetc = 299,37 l
Σobsevanje = 3301 MJ
( = 917 kWh)
Σaktivne ure = 3473,5 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 35.1 °C
Tmean = 18,16 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 643,68 l
Tmin = 13,21 °C
Tmax = 24,69 °C
Tmean = 18,42 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
28. 5. 2021 9,1 °C 22,1 °C 16 °C 0 l 23,2 h 31275 kJ 58,1 % 1,529 l 136,18 268,5
27. 5. 2021 7,7 °C 22,2 °C 15,2 °C 5 l 17,3 h 26020 kJ 67,2 % 1,267 l 130,18 259,06
26. 5. 2021 8 °C 21,4 °C 14,6 °C 0 l 16,3 h 29242 kJ 62,6 % 1,246 l 125,03 250,01
25. 5. 2021 9,2 °C 19 °C 13,6 °C 3,1 l 22 h 18020 kJ 85,1 % 0,802 l 120,44 241,67
24. 5. 2021 10,8 °C 12,7 °C 11,8 °C 22,7 l 24 h 2981 kJ 86,1 % 0,166 l 116,81 235,08
23. 5. 2021 11,5 °C 21,6 °C 15,3 °C 4 l 24 h 17509 kJ 77,3 % 0,685 l 115,02 232,74
22. 5. 2021 12 °C 16,2 °C 14,5 °C 0,6 l 21,2 h 5523 kJ 66,8 % 0,519 l 109,75 223,94
21. 5. 2021 6,1 °C 19,8 °C 14 °C 0 l 15,7 h 26191 kJ 61 % 1,658 l 105,27 218,37
20. 5. 2021 6,5 °C 19,2 °C 12,4 °C 0 l 14,3 h 22445 kJ 73,7 % 1,348 l 101,22 211,15
19. 5. 2021 7,6 °C 15,1 °C 10,3 °C 24,7 l 11 h 8369 kJ 85,4 % 0,063 l 98,86 205,12
18. 5. 2021 6,7 °C 20,5 °C 14,2 °C 0,1 l 16,8 h 29711 kJ 71,2 % 1,392 l 98,56 202,3
17. 5. 2021 8,7 °C 18,5 °C 13,1 °C 46,7 l 20,5 h 16580 kJ 79,2 % 0,523 l 94,35 194,63
16. 5. 2021 10,6 °C 18 °C 13,8 °C 13,1 l 24 h 12661 kJ 88,2 % 0,467 l 91,27 188,59
15. 5. 2021 10 °C 17,4 °C 13,2 °C 1,5 l 24 h 21221 kJ 80,4 % 0,717 l 87,47 182,44
14. 5. 2021 10,5 °C 17,7 °C 12,9 °C 30 l 24 h 14332 kJ 86,3 % 0,588 l 84,31 176,93
13. 5. 2021 11 °C 16,5 °C 12,3 °C 18,2 l 24 h 11534 kJ 92,1 % 0,364 l 81,42 171,41
12. 5. 2021 12 °C 16,7 °C 13,4 °C 34,4 l 22 h 8832 kJ 90,9 % 0,254 l 79,1 166,81
11. 5. 2021 9,7 °C 23,8 °C 16,8 °C 3 l 23,3 h 21452 kJ 63,6 % 1,124 l 75,74 161,57

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.