Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 639,2 l
Σetc = 375,03 l
Σobsevanje = 3376594 kJ
Σaktivne ure = 3647,7 h
Tmin = 1.9 °C
Tmax = 34.9 °C
Tmean = 18,58 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 715,67 l
Tmin = 13,21 °C
Tmax = 24,59 °C
Tmean = 18,16 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.