Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 971.7 l
Σetc = 494.24 l
Σobsevanje = 4388221 kJ
Σaktivne ure = 5326.1 h
Tmin = -4.3 °C
Tmax = 35.0 °C
Tmean = 14.38 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.