Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 118,1 l
Σetc = 65,69 l
Σobsevanje = 1306 MJ
( = 363 kWh)
Σaktivne ure = 1195,1 h
Tmin = -1.7 °C
Tmax = 24.5 °C
Tmean = 14,2 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 204,59 l
Tmin = 8,9 °C
Tmax = 19,74 °C
Tmean = 13,74 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.