Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 524,1 l
Σetc = 146,46 l
Σobsevanje = 2170 MJ
( = 603 kWh)
Σaktivne ure = 2245,4 h
Tmin = 1.2 °C
Tmax = 33.7 °C
Tmean = 17,43 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 329,13 l
Tmin = 11,62 °C
Tmax = 22,75 °C
Tmean = 16,94 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.