Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 481,5 l
Σetc = 214,87 l
Σobsevanje = 2811 MJ
( = 781 kWh)
Σaktivne ure = 2728,8 h
Tmin = -1.7 °C
Tmax = 35.2 °C
Tmean = 17,38 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 423,53 l
Tmin = 12,47 °C
Tmax = 23,96 °C
Tmean = 17,77 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.