Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 747.3 l
Σetc = 475.4 l
Σobsevanje = 4003329 kJ
Σaktivne ure = 5225 h
Tmin = -3.9 °C
Tmax = 35.0 °C
Tmean = 16.9 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.