Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 327,2 l
Σetc = 110,18 l
Σobsevanje = 1547333 kJ
Σaktivne ure = 1630,3 h
Tmin = 1.9 °C
Tmax = 32.8 °C
Tmean = 15,16 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 321,33 l
Tmin = 10,57 °C
Tmax = 21,59 °C
Tmean = 15,38 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.