Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 51 l
Σetc = 15.75 l
Σobsevanje = 343872 kJ
Σaktivne ure = 349.4 h
Tmin = 4.2 °C
Tmax = 23.6 °C
Tmean = 11.74 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.