Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 284,1 l
Σetc = 27,89 l
Σobsevanje = 823 MJ
( = 229 kWh)
Σaktivne ure = 679 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 23.8 °C
Tmean = 10,87 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 135,39 l
Tmin = 8,09 °C
Tmax = 19,05 °C
Tmean = 13,06 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.