Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 548,7 l
Σetc = 323,01 l
Σobsevanje = 3644 MJ
( = 1012 kWh)
Σaktivne ure = 3701,6 h
Tmin = -1.7 °C
Tmax = 35.2 °C
Tmean = 18,62 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 611,2 l
Tmin = 13,29 °C
Tmax = 24,88 °C
Tmean = 18,56 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.