Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 189,1 l
Σetc = 258,75 l
Σobsevanje = 2986 MJ
( = 830 kWh)
Σaktivne ure = 2721,2 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 36.8 °C
Tmean = 19,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 423,22 l
Tmin = 12,62 °C
Tmax = 23,98 °C
Tmean = 17,96 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
3. 4. 2022 2,2 °C 10,6 °C 5,7 °C 0 l 0,3 h 19411 kJ 56 % 0,338 l 0 1,77
2. 4. 2022 3,2 °C 8,5 °C 5,7 °C 9,7 l 0 h 5176 kJ 85,8 % 0,112 l 0 1,46
1. 4. 2022 7,1 °C 12,8 °C 8,9 °C 7,4 l 6,2 h 7658 kJ 87,7 % 0,179 l 0 1,46

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.