Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 784 l
Σetc = 318,98 l
Σobsevanje = 3553 MJ
( = 987 kWh)
Σaktivne ure = 3928 h
Tmin = -0.3 °C
Tmax = 35.8 °C
Tmean = 18,75 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 671,13 l
Tmin = 13,25 °C
Tmax = 24,65 °C
Tmean = 18,54 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
24. 5. 2023 15,2 °C 23,4 °C 18,4 °C 4,9 l 23,5 h 15563 kJ 73 % 0,85 l 164,73 287,07
23. 5. 2023 13 °C 26,1 °C 19,7 °C 0 l 24 h 25135 kJ 59,7 % 0,441 l 156,29 275,68
22. 5. 2023 15,1 °C 27,2 °C 21,3 °C 0 l 24 h 28659 kJ 51 % 0,383 l 146,63 262,24
21. 5. 2023 15,3 °C 25,4 °C 21,1 °C 0 l 24 h 26941 kJ 51 % 1,463 l 135,29 247,36
20. 5. 2023 15,1 °C 22,2 °C 18,2 °C 0,1 l 24 h 17164 kJ 63,1 % 0,596 l 124,2 233,55
19. 5. 2023 11,2 °C 18,6 °C 14,6 °C 0 l 24 h 22284 kJ 65,6 % 0,725 l 115,98 222,9
18. 5. 2023 9,2 °C 19 °C 14,3 °C 0 l 21,8 h 27242 kJ 57 % 1,162 l 111,43 216,04
17. 5. 2023 10,4 °C 17,5 °C 13,5 °C 3,9 l 24 h 13934 kJ 65,3 % 0,693 l 107,09 209,08
16. 5. 2023 11,7 °C 16,1 °C 14,2 °C 2 l 24 h 7270 kJ 63,4 % 0,62 l 103,61 203,36
15. 5. 2023 10,2 °C 19,5 °C 14,9 °C 0 l 24 h 22740 kJ 74,4 % 0,967 l 99,4 197,99
14. 5. 2023 10,5 °C 15 °C 12,1 °C 14,4 l 24 h 6484 kJ 87,2 % 0,232 l 94,49 190,48
13. 5. 2023 9,9 °C 16,9 °C 12,5 °C 7,8 l 23 h 12824 kJ 83,6 % 0,38 l 92,4 186,78
12. 5. 2023 9,9 °C 16,2 °C 12,3 °C 16,1 l 23,8 h 12264 kJ 87,6 % 0,422 l 89,91 181,88
11. 5. 2023 10,3 °C 14,3 °C 12,1 °C 10,6 l 24 h 6573 kJ 84 % 0,26 l 87,6 177,44
10. 5. 2023 10,6 °C 13,1 °C 11,8 °C 14,6 l 24 h 5944 kJ 80,4 % 0,225 l 85,53 174,12
9. 5. 2023 12,1 °C 19,2 °C 15,1 °C 0 l 24 h 22919 kJ 56,9 % 0,949 l 83,75 171,58
8. 5. 2023 13,2 °C 18,3 °C 15,1 °C 0,4 l 24 h 9401 kJ 75,9 % 0,416 l 78,62 164,11
7. 5. 2023 13,1 °C 24,9 °C 18,4 °C 0 l 24 h 22850 kJ 56,6 % 1,116 l 73,48 157,1

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.