Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 544 l
Σetc = 299,37 l
Σobsevanje = 3301 MJ
( = 917 kWh)
Σaktivne ure = 3473,5 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 35.1 °C
Tmean = 18,16 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 643,68 l
Tmin = 13,21 °C
Tmax = 24,69 °C
Tmean = 18,42 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
30. 12. 2021 4,5 °C 14,5 °C 8,3 °C 0 l 7 h 5390 kJ 73,3 % 0,369 l
29. 12. 2021 3,4 °C 9 °C 5,9 °C 1,3 l 0 h 3132 kJ 93,5 % 0,084 l
28. 12. 2021 5,6 °C 8,6 °C 7 °C 0,6 l 0 h 2124 kJ 93,9 % 0,043 l
27. 12. 2021 2,2 °C 8,6 °C 5,4 °C 0,2 l 0 h 4397 kJ 79,3 % 0,306 l
26. 12. 2021 2,7 °C 7,8 °C 5,9 °C 4,4 l 0 h 2278 kJ 88 % 0,101 l
25. 12. 2021 4,7 °C 7,6 °C 5,8 °C 15,4 l 0 h 985 kJ 97,6 % -0,055 l
24. 12. 2021 3,1 °C 4,8 °C 4 °C 6,8 l 0 h 791 kJ 94,3 % -0,059 l
23. 12. 2021 1,2 °C 5,6 °C 3,1 °C 0 l 0 h 3556 kJ 80,2 % 0,217 l
22. 12. 2021 -0,2 °C 5,2 °C 1,8 °C 1,2 l 0 h 6392 kJ 77,8 % 0,331 l
21. 12. 2021 0,3 °C 3,7 °C 1,5 °C 3 l 0 h 1905 kJ 76,2 % 0,233 l
20. 12. 2021 -1,8 °C 11,1 °C 4,3 °C 0 l 3 h 6550 kJ 59,6 % 0,599 l
19. 12. 2021 -2,3 °C 10,7 °C 2,3 °C 0 l 2,3 h 6415 kJ 83,6 % 0,225 l
18. 12. 2021 -1 °C 11,4 °C 4,6 °C 0 l 3,5 h 6561 kJ 59 % 0,664 l
17. 12. 2021 1 °C 13,4 °C 5,8 °C 0 l 5,7 h 6250 kJ 65,6 % 0,147 l
16. 12. 2021 2,7 °C 11,3 °C 6,6 °C 0 l 4 h 6370 kJ 65,6 % -0,513 l
15. 12. 2021 3,1 °C 10,1 °C 6,2 °C 0 l 0,7 h 6344 kJ 72,1 % 0,496 l
14. 12. 2021 2,2 °C 12,5 °C 6,1 °C 0 l 4,3 h 6006 kJ 69,6 % 0,567 l
13. 12. 2021 3,1 °C 9,9 °C 5,7 °C 0 l 0 h 4035 kJ 56,2 % 0,518 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.