Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 741 l
Σetc = 376,95 l
Σobsevanje = 3904 MJ
( = 1085 kWh)
Σaktivne ure = 3958,5 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 36.8 °C
Tmean = 19,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 667,73 l
Tmin = 13,23 °C
Tmax = 24,56 °C
Tmean = 18,44 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
17. 11. 2022 8 °C 12 °C 9,9 °C 0,5 l 11,2 h 1777 kJ 92 % 0,083 l
16. 11. 2022 9,4 °C 13,3 °C 10,9 °C 9,8 l 16,3 h 1761 kJ 96 % 0,055 l
15. 11. 2022 7 °C 14 °C 9,7 °C 1,1 l 12,7 h 6133 kJ 87,8 % 0,225 l
14. 11. 2022 6,7 °C 12,3 °C 9,1 °C 5 l 5,2 h 2908 kJ 88,3 % 0,124 l
13. 11. 2022 8,2 °C 12,6 °C 10,4 °C 0,2 l 15,5 h 8042 kJ 65,2 % 0,994 l
12. 11. 2022 8,1 °C 16,7 °C 12,5 °C 0 l 20,5 h 2841 kJ 48,9 % 1,043 l
11. 11. 2022 7,4 °C 16,1 °C 10,5 °C 0 l 9,2 h 7433 kJ 76,6 % 0,217 l
10. 11. 2022 8,9 °C 13,5 °C 11,9 °C 16,7 l 21,3 h 1481 kJ 89,8 % 0,072 l
9. 11. 2022 10,3 °C 14,7 °C 12,8 °C 0,8 l 24 h 2230 kJ 88 % 0,172 l
8. 11. 2022 3,9 °C 15,9 °C 9,7 °C 0 l 12,3 h 9426 kJ 81 % 0,944 l
7. 11. 2022 5,3 °C 17,6 °C 10,2 °C 0 l 10 h 9700 kJ 71,2 % 0,652 l
6. 11. 2022 5,8 °C 15,1 °C 9,7 °C 0 l 8,5 h 9951 kJ 57,6 % 0,762 l
5. 11. 2022 9,2 °C 15,2 °C 12 °C 0 l 20,8 h 7594 kJ 48,2 % 1,003 l
4. 11. 2022 8,2 °C 16,7 °C 13,6 °C 12,6 l 20,3 h 5054 kJ 82,9 % 0,522 l
3. 11. 2022 12,1 °C 18,1 °C 14,3 °C 0,4 l 24 h 6009 kJ 87,8 % 0,492 l
2. 11. 2022 10 °C 20,4 °C 14,3 °C 2,5 l 24 h 9872 kJ 87 % 0,606 l
1. 11. 2022 8,3 °C 21,4 °C 13,7 °C 0 l 17,7 h 9692 kJ 84,3 % 1,073 l
30. 9. 2022 11,3 °C 18,2 °C 14 °C 49,4 l 24 h 6533 kJ 89,6 % 0,617 l 1745,17 2390,92

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.