Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 189,1 l
Σetc = 258,75 l
Σobsevanje = 2986 MJ
( = 830 kWh)
Σaktivne ure = 2721,2 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 36.8 °C
Tmean = 19,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 423,22 l
Tmin = 12,62 °C
Tmax = 23,98 °C
Tmean = 17,96 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
14. 6. 2022 17,1 °C 28,3 °C 22,6 °C 0 l 24 h 30824 kJ 48,1 % 3,362 l 442,7 675
13. 6. 2022 15,7 °C 28,9 °C 21,9 °C 0,4 l 24 h 24357 kJ 58,9 % 1,816 l 430,08 658,88
12. 6. 2022 13,6 °C 28,1 °C 22,1 °C 0 l 24 h 30479 kJ 53,5 % 2,387 l 418,14 642,8
11. 6. 2022 14,9 °C 27,5 °C 22,2 °C 0 l 24 h 26535 kJ 46,8 % 2,177 l 406,05 627,05
10. 6. 2022 17,1 °C 25,8 °C 21,3 °C 0 l 24 h 24384 kJ 42,6 % 1,846 l 393,86 611,57
9. 6. 2022 13,9 °C 18,2 °C 16,4 °C 17,6 l 24 h 6555 kJ 83 % 0,449 l 382,51 597,41
8. 6. 2022 14,4 °C 24,8 °C 19,1 °C 11,9 l 24 h 25731 kJ 66,8 % 1,617 l 376,12 589,8
7. 6. 2022 18,1 °C 28,3 °C 22,1 °C 0,6 l 24 h 19769 kJ 61,1 % 1,603 l 366,98 577,31
6. 6. 2022 15,5 °C 29,3 °C 23,2 °C 1,4 l 24 h 30670 kJ 56,3 % 2,945 l 354,92 561,48
5. 6. 2022 16,4 °C 31,2 °C 23,8 °C 0 l 24 h 25573 kJ 63,8 % 2,223 l 341,67 544,51
4. 6. 2022 14,6 °C 29 °C 22,3 °C 0 l 24 h 28782 kJ 65,6 % 1,84 l 327,83 526,24
3. 6. 2022 17,1 °C 29,6 °C 21,7 °C 1 l 24 h 20499 kJ 71,5 % 1,564 l 315,55 509,93
2. 6. 2022 14,4 °C 28,7 °C 21,5 °C 0 l 24 h 26617 kJ 68,6 % 1,62 l 303,82 493,59
1. 6. 2022 13,4 °C 25,8 °C 20 °C 0 l 24 h 27521 kJ 71,5 % 1,539 l 292,32 477,84
31. 5. 2022 11,7 °C 24,1 °C 18,3 °C 0 l 23,8 h 26683 kJ 66,1 % 1,79 l 282,36 464,41
30. 5. 2022 8 °C 17,6 °C 13,3 °C 0,2 l 18,8 h 16082 kJ 73,2 % 0,779 l 274,09 452,74
29. 5. 2022 8,6 °C 16,2 °C 12,3 °C 2,8 l 20,7 h 13097 kJ 67,8 % 0,851 l 270,81 447,07
28. 5. 2022 12,5 °C 19,7 °C 15,6 °C 17,2 l 24 h 10459 kJ 71,3 % 0,633 l 268,48 442,62

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.