Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 544 l
Σetc = 299,37 l
Σobsevanje = 3301 MJ
( = 917 kWh)
Σaktivne ure = 3473,5 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 35.1 °C
Tmean = 18,16 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 643,68 l
Tmin = 13,21 °C
Tmax = 24,69 °C
Tmean = 18,42 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
24. 11. 2021 1,4 °C 10,6 °C 4,7 °C 0 l 2,5 h 7991 kJ 45,2 % 0,682 l
23. 11. 2021 3,7 °C 10,8 °C 7,8 °C 0 l 4,7 h 7783 kJ 49,6 % 1,028 l
22. 11. 2021 7,7 °C 12,6 °C 9 °C 0 l 5,8 h 4434 kJ 74,3 % 0,505 l
21. 11. 2021 1,5 °C 9,5 °C 6,7 °C 0 l 0 h 1896 kJ 88,2 % 0,076 l
20. 11. 2021 1,6 °C 15,4 °C 6,8 °C 0 l 6,7 h 8025 kJ 81,8 % 0,442 l
19. 11. 2021 3,8 °C 15,7 °C 8,1 °C 0 l 7,3 h 7702 kJ 67,8 % 0,57 l
18. 11. 2021 4,8 °C 13,2 °C 8,2 °C 0 l 6,2 h 7461 kJ 69,7 % 0,528 l
17. 11. 2021 6,4 °C 13,2 °C 8,8 °C 0,2 l 3,8 h 3241 kJ 72,9 % 0,486 l
16. 11. 2021 7,5 °C 10,8 °C 8,8 °C 0 l 3,3 h 3716 kJ 65,2 % 0,676 l
15. 11. 2021 8,4 °C 12,4 °C 9,7 °C 0 l 6,7 h 3990 kJ 66,5 % 0,623 l
14. 11. 2021 9,2 °C 14,4 °C 11,1 °C 0 l 17,5 h 6565 kJ 75,7 % 0,601 l
13. 11. 2021 9,2 °C 12,3 °C 10,9 °C 0,1 l 18,3 h 1452 kJ 90,7 % 0,081 l
12. 11. 2021 7,1 °C 15,8 °C 10,5 °C 0 l 8,7 h 6911 kJ 76,3 % 0,466 l
11. 11. 2021 5,4 °C 20,2 °C 11,5 °C 0 l 11,2 h 8507 kJ 75,6 % 0,452 l
10. 11. 2021 6,9 °C 14,9 °C 9,7 °C 0 l 7,8 h 7319 kJ 64,3 % 0,779 l
9. 11. 2021 6,9 °C 13,4 °C 9,5 °C 0 l 8,3 h 8695 kJ 56,8 % 0,935 l
8. 11. 2021 7,5 °C 12,7 °C 9,7 °C 0,4 l 8 h 7706 kJ 69,5 % 0,908 l
7. 11. 2021 7,2 °C 14,2 °C 10,1 °C 0,3 l 11,7 h 5698 kJ 76 % 0,486 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.