Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 544 l
Σetc = 299,37 l
Σobsevanje = 3301 MJ
( = 917 kWh)
Σaktivne ure = 3473,5 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 35.1 °C
Tmean = 18,16 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 643,68 l
Tmin = 13,21 °C
Tmax = 24,69 °C
Tmean = 18,42 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
18. 9. 2021 12,9 °C 24,4 °C 18 °C 0 l 24 h 15140 kJ 66 % 1,418 l 1425,21 1931,12
17. 9. 2021 15,5 °C 23,6 °C 18 °C 58 l 22,5 h 8424 kJ 84,5 % 0,839 l 1417,24 1919,46
16. 9. 2021 17,2 °C 23,5 °C 19,8 °C 8,6 l 24 h 6069 kJ 81,6 % 0,849 l 1409,22 1908,19
15. 9. 2021 13,9 °C 28,4 °C 20,5 °C 0 l 24 h 15761 kJ 62,1 % 2,327 l 1399,46 1896,06
14. 9. 2021 15 °C 29,6 °C 21,8 °C 0 l 24 h 19282 kJ 48,5 % 3,532 l 1388,99 1881
13. 9. 2021 14,7 °C 30,3 °C 21,8 °C 0 l 24 h 19154 kJ 48,2 % 2,564 l 1377,18 1864,62
12. 9. 2021 13,9 °C 29,5 °C 21,1 °C 0 l 24 h 20201 kJ 51,4 % 2,691 l 1365,33 1847,86
11. 9. 2021 11,7 °C 27,6 °C 19,2 °C 0 l 24 h 20616 kJ 55,3 % 2,487 l 1354,25 1831,91
10. 9. 2021 13,7 °C 27,5 °C 19,3 °C 0 l 24 h 20665 kJ 51 % 2,588 l 1345,1 1817,96
9. 9. 2021 12,8 °C 27,2 °C 19,3 °C 0 l 24 h 21378 kJ 46,2 % 2,181 l 1335,8 1803,99
8. 9. 2021 13,8 °C 26,3 °C 20,1 °C 0 l 24 h 21681 kJ 45,3 % 2,777 l 1326,5 1790,17
7. 9. 2021 14,3 °C 26,6 °C 20,5 °C 0 l 24 h 18823 kJ 45,9 % 2,882 l 1316,36 1776,38
6. 9. 2021 15,4 °C 27 °C 20,9 °C 0 l 24 h 21862 kJ 45 % 2,899 l 1305,84 1762,24
5. 9. 2021 13,8 °C 26,9 °C 20,7 °C 0 l 24 h 22253 kJ 48,4 % 2,025 l 1294,91 1747,68
4. 9. 2021 12,7 °C 27,4 °C 19,8 °C 0 l 24 h 20928 kJ 57,8 % 2,113 l 1284,16 1733,26
3. 9. 2021 12,3 °C 26,5 °C 18,9 °C 0 l 24 h 21319 kJ 56,1 % 2,385 l 1274,37 1719,08
2. 9. 2021 14,2 °C 26 °C 19,6 °C 0 l 24 h 22244 kJ 47,2 % 2,447 l 1265,43 1705,81
1. 9. 2021 13,6 °C 26,2 °C 19,6 °C 0 l 24 h 22254 kJ 56,6 % 2,249 l 1255,82 1692,46

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.