Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 78,5 l
Σetc = 35,41 l
Σobsevanje = 938 MJ
( = 261 kWh)
Σaktivne ure = 790,5 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 28.4 °C
Tmean = 12,97 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 162,53 l
Tmin = 7,96 °C
Tmax = 18,59 °C
Tmean = 12,82 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.