Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 592 l
Σetc = 319,13 l
Σobsevanje = 3560 MJ
( = 989 kWh)
Σaktivne ure = 3858 h
Tmin = -0.8 °C
Tmax = 35.7 °C
Tmean = 19,53 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 659,76 l
Tmin = 13,65 °C
Tmax = 24,18 °C
Tmean = 18,76 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
29. 2. 2024 11,8 °C 15,3 °C 13,2 °C 0 l 23 h 7052 kJ 68,5 % 0,287 l
28. 2. 2024 10,4 °C 16,7 °C 13,1 °C 0 l 23 h 5782 kJ 71,6 % 0,214 l
27. 2. 2024 8,9 °C 11,6 °C 10,7 °C 0 l 19 h 3797 kJ 79,8 % 0,119 l
26. 2. 2024 1 °C 11,9 °C 7,9 °C 0 l 9 h 6131 kJ 79,5 % 0,171 l
25. 2. 2024 2,9 °C 12,7 °C 7,7 °C 0 l 7 h 11956 kJ 84 % 0,26 l
24. 2. 2024 5,2 °C 11,2 °C 8,3 °C 0 l 8 h 7911 kJ 83,2 % 0,172 l
23. 2. 2024 7,8 °C 12 °C 9,4 °C 25 l 11 h 1135 kJ 91 % 0,118 l
22. 2. 2024 4,7 °C 10,9 °C 8,8 °C 2 l 8 h 2917 kJ 87,1 % 0,107 l
21. 2. 2024 4,5 °C 14,2 °C 9,3 °C 0 l 9 h 12184 kJ 69,2 % 0,333 l
20. 2. 2024 8,5 °C 15,7 °C 11,6 °C 0 l 15 h 13800 kJ 59,2 % 0,411 l
19. 2. 2024 5 °C 15,1 °C 8,8 °C 0 l 9 h 6314 kJ 87,3 % -0,017 l
18. 2. 2024 5,5 °C 15,7 °C 11,5 °C 0 l 18 h 4880 kJ 71,7 % 0,116 l
17. 2. 2024 3,1 °C 15,1 °C 9,6 °C 0 l 13 h 10880 kJ 67,1 % 0,28 l
16. 2. 2024 3,1 °C 15,1 °C 8 °C 0 l 8 h 12085 kJ 71,7 % 0,302 l
15. 2. 2024 2,4 °C 15 °C 7,6 °C 0 l 9 h 12080 kJ 83,3 % 0,277 l
14. 2. 2024 2,3 °C 12,3 °C 7,1 °C 0 l 9 h 12107 kJ 75,6 % 0,261 l
13. 2. 2024 4,4 °C 14,5 °C 9,8 °C 0 l 9 h 12091 kJ 60,4 % 0,335 l
12. 2. 2024 4,7 °C 11,1 °C 8,9 °C 4 l 6 h 3831 kJ 88 % 0,107 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.