Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 158 l
Σetc = 32.81 l
Σobsevanje = 727876 kJ
Σaktivne ure = 771 h
Tmin = 0.7 °C
Tmax = 22.9 °C
Tmean = 11.85 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
18. 5. 2019 9.1 °C 16.7 °C 13 °C 6 l 23 h 7221 kJ 85.8 % 0.387 l 104.46 204.86
17. 5. 2019 7.2 °C 17 °C 12.8 °C 0 l 16 h 25289 kJ 69.5 % 1.242 l 101.43 199.79
16. 5. 2019 8.8 °C 16.6 °C 12.2 °C 0 l 14 h 21560 kJ 64.9 % 1.039 l 98.67 194.7
15. 5. 2019 5.1 °C 13.7 °C 9.3 °C 0 l 10 h 15677 kJ 70.5 % 0.674 l 96.47 190.11
14. 5. 2019 6 °C 12.1 °C 9.8 °C 0 l 15 h 15305 kJ 57.2 % 0.766 l 96.47 188.18
13. 5. 2019 11.5 °C 13.3 °C 12.7 °C 0 l 24 h 4650 kJ 56 % 0.54 l 96.47 187.08
12. 5. 2019 9.8 °C 14.1 °C 12.1 °C 5 l 23 h 3194 kJ 78.1 % 0.265 l 93.82 183.98
11. 5. 2019 7.7 °C 19.2 °C 14 °C 3 l 18 h 18658 kJ 80 % 0.94 l 91.7 180.74
10. 5. 2019 5 °C 17.5 °C 12.2 °C 0 l 15 h 27951 kJ 81.7 % 1.222 l 87.74 173.88
9. 5. 2019 8.2 °C 14.8 °C 11 °C 26 l 16 h 11407 kJ 95.7 % 0.427 l 85.54 168.82
8. 5. 2019 3.1 °C 14.2 °C 10 °C 3 l 11 h 18602 kJ 84 % 0.765 l 84.57 165.81
7. 5. 2019 0.7 °C 13.4 °C 7.3 °C 0 l 8 h 12828 kJ 74 % 0.535 l 84.55 163.61
6. 5. 2019 6 °C 11.4 °C 8.7 °C 0 l 8 h 16870 kJ 67.4 % 0.662 l 84.55 161.84
5. 5. 2019 6.1 °C 11.2 °C 8.2 °C 10 l 5 h 6202 kJ 80.8 % 0.281 l 84.55 161.11
4. 5. 2019 9.7 °C 15.9 °C 12.1 °C 2 l 23 h 12569 kJ 91.5 % 0.502 l 84.55 160.48
3. 5. 2019 10.5 °C 13.6 °C 11.9 °C 13 l 24 h 5213 kJ 92.8 % 0.196 l 82.43 156.3
2. 5. 2019 6.1 °C 19.2 °C 13.6 °C 0 l 17 h 27328 kJ 68.5 % 1.22 l 80.53 153.43
1. 5. 2019 6.3 °C 17.1 °C 12.3 °C 0 l 14 h 27473 kJ 76.4 % 1.171 l 76.94 146.76

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.