Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 256 l
Σetc = 24,63 l
Σobsevanje = 844 MJ
( = 235 kWh)
Σaktivne ure = 709 h
Tmin = -4.4 °C
Tmax = 22.2 °C
Tmean = 11 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 134,79 l
Tmin = 8,39 °C
Tmax = 18,99 °C
Tmean = 13,36 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
17. 5. 2021 8,3 °C 19,1 °C 13,2 °C 32 l 20 h 18388 kJ 83,5 % 0,519 l 95,52 185,97
16. 5. 2021 11,1 °C 17,3 °C 13,9 °C 13 l 24 h 11219 kJ 94 % 0,425 l 92,32 179,55
15. 5. 2021 10,2 °C 16,6 °C 13,1 °C 2 l 24 h 24206 kJ 87,5 % 0,776 l 88,38 173,69
14. 5. 2021 10,6 °C 17,3 °C 13,1 °C 17 l 24 h 18233 kJ 89 % 0,552 l 85,33 168,66
13. 5. 2021 11 °C 15,7 °C 12,6 °C 6 l 24 h 12921 kJ 93,7 % 0,348 l 82,21 163,23
12. 5. 2021 12,2 °C 16,1 °C 13,3 °C 49 l 24 h 8421 kJ 95,2 % 0,214 l 79,66 158,93
11. 5. 2021 9 °C 22,2 °C 16,4 °C 0 l 21 h 21111 kJ 72,9 % 0,851 l 76,35 154,02
10. 5. 2021 9,5 °C 21,9 °C 16,1 °C 0 l 22 h 26874 kJ 63 % 1,019 l 69,95 144,32
9. 5. 2021 5,6 °C 21,6 °C 14,5 °C 0 l 17 h 28913 kJ 64,3 % 1,02 l 63,86 134,94
8. 5. 2021 7,7 °C 18,2 °C 12,9 °C 0 l 16 h 28687 kJ 59,1 % 0,986 l 59,31 126,52
7. 5. 2021 10,4 °C 17,7 °C 13,7 °C 7 l 24 h 4338 kJ 79,2 % 0,197 l 56,44 120,75
6. 5. 2021 8,9 °C 15,7 °C 11,5 °C 0 l 16 h 12743 kJ 72,5 % 0,359 l 52,75 114,81
5. 5. 2021 10,2 °C 16,2 °C 13,6 °C 0 l 24 h 14951 kJ 75,9 % 0,609 l 51,23 111,05
4. 5. 2021 3,4 °C 16,6 °C 11,5 °C 0 l 17 h 28018 kJ 76,6 % 0,837 l 47,62 105,93
3. 5. 2021 6,4 °C 17,1 °C 11,1 °C 5 l 11 h 25164 kJ 71,5 % 0,713 l 46,15 101,72
2. 5. 2021 11,2 °C 15,6 °C 13,8 °C 12 l 23 h 6012 kJ 85 % 0,228 l 45,03 97,44
1. 5. 2021 11,3 °C 21,6 °C 16,5 °C 14 l 24 h 18732 kJ 82,2 % 0,729 l 41,2 92,52
30. 4. 2021 12,9 °C 18,8 °C 15,4 °C 0 l 24 h 21421 kJ 84,8 % 0,62 l 34,71 83,09

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.