Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 718 l
Σetc = 471,48 l
Σobsevanje = 3902 MJ
( = 1084 kWh)
Σaktivne ure = 4499 h
Tmin = 0.7 °C
Tmax = 34.4 °C
Tmean = 18,22 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 807,33 l
Tmin = 12,83 °C
Tmax = 23,82 °C
Tmean = 17,67 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
16. 1. 2020 0,9 °C 11,2 °C 6,9 °C 0 l 7 h 7726 kJ 82 % 0,273 l
15. 1. 2020 2,4 °C 8,2 °C 5,4 °C 0 l 0 h 3144 kJ 91,7 % 0,109 l
14. 1. 2020 0,6 °C 6,6 °C 4,1 °C 0 l 0 h 3867 kJ 95,8 % 0,106 l
13. 1. 2020 -0,1 °C 9 °C 5 °C 0 l 0 h 4947 kJ 73,4 % 0,184 l
12. 1. 2020 3,5 °C 10,4 °C 5,9 °C 0 l 2 h 8490 kJ 65 % 0,332 l
11. 1. 2020 -0,4 °C 14,3 °C 7,1 °C 0 l 8 h 8248 kJ 70,7 % 0,431 l
10. 1. 2020 -0,3 °C 9,4 °C 3,9 °C 0 l 0 h 5944 kJ 89,8 % 0,2 l
9. 1. 2020 -1,3 °C 11,3 °C 4 °C 0 l 5 h 7511 kJ 76,7 % 0,296 l
8. 1. 2020 1,1 °C 11,9 °C 5,8 °C 0 l 5 h 8079 kJ 54 % 0,328 l
7. 1. 2020 -4,5 °C 8 °C 2,1 °C 0 l 0 h 5102 kJ 79,1 % 0,159 l
6. 1. 2020 -2,8 °C 7,7 °C 2,3 °C 0 l 0 h 6387 kJ 60,1 % 0,258 l
5. 1. 2020 1,8 °C 11,9 °C 7,1 °C 0 l 7 h 7974 kJ 41,3 % 0,405 l
4. 1. 2020 -1,5 °C 11,5 °C 4,7 °C 0 l 3 h 6084 kJ 78,5 % 0,226 l
3. 1. 2020 -0,7 °C 11,8 °C 4 °C 0 l 4 h 6625 kJ 76,2 % 0,251 l
2. 1. 2020 0,7 °C 13,3 °C 5,1 °C 0 l 6 h 7692 kJ 56,2 % 0,335 l
1. 1. 2020 4 °C 12,5 °C 7,3 °C 0 l 5 h 7425 kJ 53,8 % 0,329 l
31. 12. 2019 -1,9 °C 10,5 °C 3 °C 0 l 1 h 6183 kJ 54 % 0,733 l
30. 12. 2019 -0,9 °C 8,2 °C 2 °C 0 l 0 h 7577 kJ 49,3 % 0,88 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.