Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 620 l
Σetc = 319,18 l
Σobsevanje = 3651 MJ
( = 1014 kWh)
Σaktivne ure = 3913 h
Tmin = -1.4 °C
Tmax = 34.7 °C
Tmean = 18,69 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 713,81 l
Tmin = 13,41 °C
Tmax = 24,41 °C
Tmean = 18,45 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
24. 11. 2020 2,6 °C 11,4 °C 6,9 °C 0 l 5 h 9022 kJ 66,1 % 0,593 l
23. 11. 2020 -1,2 °C 10,3 °C 4,9 °C 0 l 1 h 7945 kJ 81,5 % 0,329 l
22. 11. 2020 -0,3 °C 11,4 °C 3,9 °C 0 l 3 h 9552 kJ 57,4 % 0,475 l
21. 11. 2020 2,1 °C 7,8 °C 5,1 °C 0 l 0 h 9806 kJ 44,2 % 0,614 l
20. 11. 2020 5,6 °C 11 °C 8,8 °C 0 l 5 h 2976 kJ 59,3 % 0,616 l
19. 11. 2020 2,7 °C 15,2 °C 8,7 °C 0 l 8 h 9616 kJ 81,7 % 0,543 l
18. 11. 2020 6 °C 17,3 °C 10,7 °C 0 l 7 h 7972 kJ 66,9 % 0,56 l
17. 11. 2020 7,8 °C 15 °C 10,7 °C 0 l 11 h 9968 kJ 70 % 0,85 l
16. 11. 2020 9,4 °C 12,7 °C 10,5 °C 35 l 13 h 443 kJ 91,6 % 0,064 l
15. 11. 2020 7,6 °C 12,9 °C 10,3 °C 0 l 12 h 5181 kJ 91,9 % 0,354 l
14. 11. 2020 6,6 °C 14 °C 9,7 °C 0 l 12 h 4173 kJ 92,7 % 0,266 l
13. 11. 2020 7,1 °C 11,8 °C 9,4 °C 0 l 7 h 3983 kJ 96,9 % 0,209 l
12. 11. 2020 7,3 °C 10,8 °C 8,8 °C 2 l 4 h 1528 kJ 97,5 % 0,07 l
11. 11. 2020 5,4 °C 12 °C 7,8 °C 0 l 6 h 9885 kJ 75,3 % 0,375 l
10. 11. 2020 6,2 °C 13,8 °C 9,1 °C 0 l 6 h 9126 kJ 67,4 % 0,664 l
9. 11. 2020 4,8 °C 18,5 °C 11,3 °C 0 l 12 h 10388 kJ 72,3 % 0,566 l
8. 11. 2020 2,3 °C 17,3 °C 9,3 °C 0 l 8 h 10735 kJ 83 % 0,545 l
7. 11. 2020 6 °C 19,8 °C 12,5 °C 0 l 18 h 11114 kJ 54,7 % 0,794 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.