Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 324 l
Σetc = 203,14 l
Σobsevanje = 2166297 kJ
Σaktivne ure = 2199 h
Tmin = 0.7 °C
Tmax = 34.4 °C
Tmean = 17,01 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 395,55 l
Tmin = 11,75 °C
Tmax = 22,98 °C
Tmean = 16,72 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
17. 7. 2019 14,7 °C 27,8 °C 22 °C 0 l 24 h 27239 kJ 57,8 % 4,254 l 772,67 1055,2
16. 7. 2019 16,1 °C 29,2 °C 22,4 °C 0 l 24 h 29597 kJ 49,3 % 4,849 l 760,7 1039,68
15. 7. 2019 18,8 °C 26,9 °C 22 °C 0 l 24 h 25204 kJ 48,4 % 4,23 l 748,29 1023,2
14. 7. 2019 11,9 °C 26,1 °C 19,9 °C 0 l 24 h 28175 kJ 63,1 % 4,186 l 736,29 1008,13
13. 7. 2019 13,2 °C 25 °C 18,6 °C 0 l 24 h 15168 kJ 78,1 % 2,173 l 726,39 994,57
12. 7. 2019 13 °C 24,5 °C 19,8 °C 0 l 24 h 28186 kJ 74,5 % 3,809 l 717,76 982,25
11. 7. 2019 16,2 °C 23,6 °C 19,7 °C 0 l 24 h 22068 kJ 54,5 % 3,305 l 707,93 969,56
10. 7. 2019 17,7 °C 25,2 °C 21,1 °C 0 l 24 h 30577 kJ 52,9 % 4,552 l 698,22 957,41
9. 7. 2019 18,1 °C 23,6 °C 20,4 °C 1 l 24 h 14772 kJ 71 % 2,206 l 687,15 943,71
8. 7. 2019 16,3 °C 29,1 °C 23 °C 1 l 24 h 26806 kJ 63,8 % 4,075 l 676,76 931,2
7. 7. 2019 18,2 °C 28,2 °C 22,8 °C 0 l 24 h 16569 kJ 80,8 % 2,308 l 663,72 914,44
6. 7. 2019 18,2 °C 30,5 °C 24,3 °C 10 l 24 h 24223 kJ 71,6 % 3,599 l 650,96 898,3
5. 7. 2019 16,3 °C 28,6 °C 23,8 °C 0 l 24 h 29524 kJ 60,1 % 4,244 l 636,68 880,16
4. 7. 2019 19,8 °C 27,5 °C 23,4 °C 0 l 24 h 29864 kJ 61,4 % 4,304 l 622,91 863,28
3. 7. 2019 17,9 °C 33,5 °C 25,2 °C 12 l 24 h 26787 kJ 52,6 % 4,539 l 609,51 847,17
2. 7. 2019 16,8 °C 31,5 °C 24,7 °C 0 l 24 h 28352 kJ 59 % 4,312 l 594,27 826,97
1. 7. 2019 16 °C 31,5 °C 23,9 °C 0 l 24 h 31659 kJ 54 % 4,589 l 579,62 808,12
30. 6. 2019 16,9 °C 30,6 °C 25,1 °C 0 l 24 h 31408 kJ 42,3 % 4,798 l 565,71 789,66

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.