Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 548.9 l
Σetc = 548.27 l
Σobsevanje = 4810530 kJ
Σaktivne ure = 5450 h
Tmin = -5.4 °C
Tmax = 34.7 °C
Tmean = 14.95 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
18. 2. 2019 0.1 °C 13.9 °C 6.4 °C 0 l 8 h 13734 kJ 70.7 % 0.543 l
17. 2. 2019 1.8 °C 15.2 °C 7.5 °C 0 l 9 h 13912 kJ 61.1 % 0.593 l
16. 2. 2019 1.4 °C 15.6 °C 7.3 °C 0 l 8 h 13042 kJ 67.1 % 0.54 l
15. 2. 2019 2.3 °C 15.4 °C 8 °C 0 l 9 h 13112 kJ 62.1 % 0.577 l
14. 2. 2019 -1.1 °C 11.5 °C 5.3 °C 0 l 5 h 11745 kJ 77.6 % 0.421 l
13. 2. 2019 -1.2 °C 9 °C 3.9 °C 0 l 0 h 11561 kJ 67.7 % 0.385 l
12. 2. 2019 -0.8 °C 11.2 °C 4.8 °C 0 l 4 h 11084 kJ 68.5 % 0.419 l
11. 2. 2019 2.5 °C 10.3 °C 6.5 °C 15 l 2 h 8064 kJ 87.5 % 0.295 l
10. 2. 2019 5.6 °C 9.9 °C 7.8 °C 1 l 0 h 1096 kJ 95.5 % 0.039 l
9. 2. 2019 0.4 °C 9.9 °C 4.6 °C 0 l 0 h 10395 kJ 79.9 % 0.348 l
8. 2. 2019 3.5 °C 12.5 °C 7.4 °C 0 l 6 h 11126 kJ 55.1 % 0.49 l
7. 2. 2019 2.5 °C 12.2 °C 5.9 °C 0 l 5 h 11678 kJ 44.4 % 0.481 l
6. 2. 2019 0.3 °C 11.5 °C 5.7 °C 0 l 4 h 11915 kJ 50.9 % 0.502 l
5. 2. 2019 1.8 °C 10.2 °C 5.5 °C 0 l 2 h 11038 kJ 61 % 0.434 l
4. 2. 2019 2.9 °C 8.6 °C 5.7 °C 0 l 0 h 11356 kJ 62.8 % 0.42 l
3. 2. 2019 5.4 °C 10.4 °C 7.5 °C 9 l 2 h 5689 kJ 95.7 % 0.185 l
2. 2. 2019 7.1 °C 11.5 °C 9.2 °C 29 l 8 h 880 kJ 98.4 % 0.026 l
1. 2. 2019 1.8 °C 11.4 °C 8.2 °C 12 l 12 h 717 kJ 97.7 % 0.022 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.