Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 636 l
Σetc = 302,77 l
Σobsevanje = 3568 MJ
( = 991 kWh)
Σaktivne ure = 3673 h
Tmin = -1.8 °C
Tmax = 37.2 °C
Tmean = 19,53 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 644 l
Tmin = 13,47 °C
Tmax = 24,11 °C
Tmean = 18,53 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
27. 1. 2023 1,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 0 l 0 h 7129 kJ 59,5 % 0,205 l
26. 1. 2023 0,5 °C 4,9 °C 2,5 °C 0 l 0 h 8449 kJ 63,2 % 0,2 l
25. 1. 2023 2,3 °C 8,7 °C 5,3 °C 0 l 0 h 8300 kJ 66,7 % 0,222 l
24. 1. 2023 4,8 °C 9 °C 6,3 °C 0 l 0 h 4829 kJ 76,3 % 0,144 l
23. 1. 2023 3,4 °C 7,2 °C 5,5 °C 0 l 0 h 1973 kJ 73,8 % 0,136 l
22. 1. 2023 1,8 °C 5,9 °C 3,2 °C 0 l 0 h 3872 kJ 66,8 % 0,124 l
21. 1. 2023 1,7 °C 4 °C 2,6 °C 0 l 0 h 2737 kJ 58,7 % 0,153 l
20. 1. 2023 1 °C 6,1 °C 2,5 °C 0 l 0 h 6467 kJ 63,1 % 0,176 l
19. 1. 2023 2,9 °C 4,7 °C 3,5 °C 0 l 0 h 2284 kJ 87,2 % 0,054 l
18. 1. 2023 4 °C 6,7 °C 5 °C 0 l 0 h 1643 kJ 99,1 % 0,016 l
17. 1. 2023 3,5 °C 7,2 °C 5 °C 9 l 0 h 1210 kJ 99 % 0,014 l
16. 1. 2023 3,6 °C 9,6 °C 5,7 °C 54 l 0 h 1049 kJ 97,8 % 0,014 l
15. 1. 2023 5,1 °C 9,8 °C 8 °C 5 l 0 h 1852 kJ 93,7 % 0,043 l
14. 1. 2023 2,2 °C 12,9 °C 6,8 °C 0 l 5 h 5443 kJ 78,8 % 0,148 l
13. 1. 2023 3,1 °C 10,1 °C 6,7 °C 0 l 2 h 3240 kJ 83,9 % 0,068 l
12. 1. 2023 2,4 °C 13,7 °C 7,7 °C 0 l 7 h 5185 kJ 69,4 % 0,137 l
11. 1. 2023 -1 °C 11,6 °C 5,2 °C 0 l 6 h 5526 kJ 67,5 % 0,124 l
10. 1. 2023 3,5 °C 11,7 °C 6,3 °C 0 l 3 h 4495 kJ 85,6 % 0,114 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.