Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 447.9 l
Σetc = 530.14 l
Σobsevanje = 4409517 kJ
Σaktivne ure = 5352 h
Tmin = -5.4 °C
Tmax = 34.7 °C
Tmean = 17.5 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
18. 12. 2018 -0.3 °C 7.8 °C 3.9 °C 0 l 0 h 7512 kJ 70.2 % 0.781 l
17. 12. 2018 1.9 °C 7.4 °C 3.7 °C 0 l 0 h 4654 kJ 73.1 % 0.564 l
16. 12. 2018 -5.4 °C 5.1 °C 0.3 °C 0 l 0 h 5005 kJ 79 % 0.467 l
15. 12. 2018 -3.7 °C 4 °C 0.7 °C 0 l 0 h 7321 kJ 65.5 % 0.705 l
14. 12. 2018 0.7 °C 3.1 °C 1.4 °C 0 l 0 h 5932 kJ 71 % 0.563 l
13. 12. 2018 1.3 °C 4.5 °C 2.4 °C 0 l 0 h 2784 kJ 67.3 % 0.424 l
12. 12. 2018 -4 °C 9.4 °C 2.6 °C 0 l 0 h 7891 kJ 57.7 % 0.916 l
11. 12. 2018 -2.6 °C 9.7 °C 2.6 °C 0 l 0 h 7977 kJ 61.1 % 1.005 l
10. 12. 2018 1.3 °C 12 °C 5.6 °C 0 l 5 h 4813 kJ 74.3 % 0.636 l
9. 12. 2018 0.8 °C 12.7 °C 6 °C 0 l 7 h 5108 kJ 92.5 % 0.56 l
8. 12. 2018 0.4 °C 10.7 °C 6.4 °C 14 l 3 h 5767 kJ 89.2 % 0.629 l
7. 12. 2018 1.3 °C 10.3 °C 6.5 °C 0 l 2 h 4356 kJ 98.5 % 0.411 l
6. 12. 2018 1.3 °C 11.6 °C 5.9 °C 0 l 4 h 4376 kJ 89.2 % 0.43 l
5. 12. 2018 6.6 °C 11.2 °C 8.5 °C 0 l 4 h 3805 kJ 69.7 % 0.556 l
4. 12. 2018 5.1 °C 10.1 °C 7.7 °C 0 l 2 h 3909 kJ 99.5 % 0.356 l
3. 12. 2018 6.7 °C 8.9 °C 7.9 °C 0 l 0 h 1000 kJ 100 % 0.076 l
2. 12. 2018 5.5 °C 8.1 °C 6.8 °C 0 l 0 h 1378 kJ 91.6 % 0.16 l
1. 12. 2018 3 °C 11.2 °C 6.4 °C 0 l 3 h 5101 kJ 85 % 0.554 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.