foto: Marjan Močivnik

e-Karst je spletna aplikacija, namenjena vinogradnikom na čezmejnem Krasu, ki omogoča celostni pregled stanja v vinogradih. Prikazuje razvoj bolezni in škodljivcev, stanje vodnega stresa, klimatske dejavnike ter daje natančen vpogled v tehnološke parametre posameznih vinogradov.

Uporabniki vnašajo podatke v sistem neposredno na terenu, preko povezave na mobilnem telefonu ali tabličnem oz. prenosnem računalniku. Obenem aplikacija e-Karst omogoča povezavo z laboratorijem vinske kleti ali inštituta, kjer se opravlja fizikalno-kemijske analize grozdja. Cilj aktivnosti je spodbujati vinogradnike k vse boljši kakovosti vinogradov po zgledu dobre prakse.

Operacijo delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj


Priporočila za vinogradnike

Akademija o Teranu

Vabljeni na simpozij, ki bo 8.11.2018 v gradu Štanjel

Akademija_o_teranu___Academia_di_Terrano_vabilo_invito.pdf

Datum: 29. 10. 2018 16:35

Dozorevanje grozdja_20.9.2018

Rezultati analiz dozorevanja grozdja dne 20.9.2018

Dozorevanje_grozdja_20.9.2018.pdf

Datum: 25. 9. 2018 13:54

Dozorevanje grozdja_11.9.2018

Rezultati analiz dozorevanja grozdja dne 11.9.2018

Dozorevanje_grozdja_11.9.2018.pdf

Datum: 13. 9. 2018 13:48

Dozorevanje grozdja_4.9.2018

Rezultati analiz dozorevanja grozdja dne 4.9.2018

Dozorevanje_grozdja_4.9.2018.pdf

Datum: 10. 9. 2018 15:23