Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 189,1 l
Σetc = 258,75 l
Σobsevanje = 2986 MJ
( = 830 kWh)
Σaktivne ure = 2721,2 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 36.8 °C
Tmean = 19,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 423,22 l
Tmin = 12,62 °C
Tmax = 23,98 °C
Tmean = 17,96 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
21. 4. 2022 2,9 °C 13,5 °C 8,8 °C 1,7 l 13,2 h 7962 kJ 65,4 % 0,295 l 19,21 68,27
20. 4. 2022 3,6 °C 16 °C 8,8 °C 0 l 10 h 26211 kJ 57,9 % 0,755 l 19,21 66,44
19. 4. 2022 4,2 °C 14,5 °C 9,9 °C 0 l 11,7 h 19067 kJ 51,1 % 0,8 l 19,21 63,31
18. 4. 2022 5,7 °C 15,4 °C 10,6 °C 0 l 12,5 h 22954 kJ 33,4 % 0,86 l 19,21 60,96
17. 4. 2022 5,9 °C 14,1 °C 9,5 °C 0 l 9,8 h 24356 kJ 33,2 % 0,91 l 18,59 57,82
16. 4. 2022 7,9 °C 18,7 °C 13,9 °C 0 l 22,2 h 24345 kJ 53,5 % 0,918 l 18,59 55,68
15. 4. 2022 4,8 °C 21,7 °C 14,4 °C 0 l 16,3 h 22852 kJ 51,8 % 0,807 l 14,68 49,11
14. 4. 2022 9,1 °C 21,9 °C 15,2 °C 0 l 20 h 23742 kJ 48,3 % 0,851 l 10,3 40,72
13. 4. 2022 3,3 °C 19,2 °C 11,6 °C 0 l 13,5 h 21953 kJ 57,2 % 0,639 l 5,09 31,8
12. 4. 2022 0,9 °C 16,8 °C 9 °C 0 l 11,5 h 23479 kJ 64,1 % 0,648 l 3,49 26,17
11. 4. 2022 2,3 °C 13,7 °C 8,3 °C 0 l 9,8 h 23855 kJ 54,3 % 0,664 l 3,49 22,62
10. 4. 2022 0,6 °C 13,1 °C 7,2 °C 0 l 8,3 h 22320 kJ 51,1 % 0,63 l 3,49 20,69
9. 4. 2022 2,8 °C 18,1 °C 10,5 °C 6,2 l 14,7 h 7458 kJ 63,9 % 0,537 l 3,49 19,07
8. 4. 2022 8,9 °C 17,2 °C 13 °C 0 l 19,7 h 12988 kJ 69,5 % 0,592 l 2,97 14,58
7. 4. 2022 3,9 °C 15,2 °C 9,4 °C 0 l 10,2 h 18170 kJ 69,1 % 0,433 l 0 9,28
6. 4. 2022 0,7 °C 16,1 °C 8,1 °C 0 l 10 h 21420 kJ 64,6 % 0,596 l 0 6,57
5. 4. 2022 2,8 °C 12,4 °C 7,8 °C 0 l 8,2 h 19680 kJ 68,6 % 0,405 l 0 3,39
4. 4. 2022 2,2 °C 10,7 °C 6,3 °C 0 l 2,5 h 18279 kJ 61,8 % 0,45 l 0 2,14

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.