Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 544 l
Σetc = 299,37 l
Σobsevanje = 3301 MJ
( = 917 kWh)
Σaktivne ure = 3473,5 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 35.1 °C
Tmean = 18,16 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 643,68 l
Tmin = 13,21 °C
Tmax = 24,69 °C
Tmean = 18,42 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
31. 8. 2021 11,3 °C 23,6 °C 17,3 °C 0 l 24 h 19885 kJ 76,4 % 2,668 l 1246,19 1678,99
30. 8. 2021 10,1 °C 22,7 °C 15,4 °C 0,9 l 24 h 12594 kJ 75,3 % 0,855 l 1238,87 1668,08
29. 8. 2021 11 °C 21,7 °C 15,2 °C 1,6 l 24 h 16929 kJ 71,7 % 1,868 l 1233,49 1658,65
28. 8. 2021 12,5 °C 22,2 °C 17,1 °C 0 l 24 h 16724 kJ 56,4 % 1,763 l 1228,29 1649,84
27. 8. 2021 13,1 °C 23,4 °C 17,2 °C 7,3 l 24 h 18346 kJ 66,8 % 1,922 l 1221,18 1639,77
26. 8. 2021 12,7 °C 23,1 °C 18,2 °C 0,4 l 24 h 14130 kJ 62,9 % 1,809 l 1213,98 1629,03
25. 8. 2021 13,7 °C 24,2 °C 19,4 °C 0 l 24 h 23576 kJ 50 % 2,817 l 1205,82 1617,94
24. 8. 2021 13,6 °C 26,6 °C 20,4 °C 0 l 24 h 24046 kJ 56,3 % 3,582 l 1196,4 1605,62
23. 8. 2021 14,5 °C 21,7 °C 18,7 °C 28,6 l 24 h 7646 kJ 69,8 % 0,864 l 1185,97 1591,52
22. 8. 2021 16,6 °C 30,9 °C 23,9 °C 0 l 24 h 22262 kJ 52,4 % 2,97 l 1177,25 1580,87
21. 8. 2021 17,6 °C 31,8 °C 24 °C 0 l 24 h 24008 kJ 45,9 % 3,293 l 1163,32 1562,71
20. 8. 2021 15,5 °C 29,9 °C 22,9 °C 0 l 24 h 22953 kJ 46,8 % 3,169 l 1149,33 1544,04
19. 8. 2021 14,6 °C 28,9 °C 21,9 °C 0 l 24 h 22775 kJ 45,2 % 2,687 l 1136,48 1526,96
18. 8. 2021 16,5 °C 27 °C 21,2 °C 0 l 24 h 25038 kJ 43,8 % 3,153 l 1124,56 1510,89
17. 8. 2021 17,5 °C 25,7 °C 21,1 °C 0 l 23,7 h 23018 kJ 59,2 % 2,987 l 1113,36 1496,19
16. 8. 2021 18,5 °C 33,6 °C 26,6 °C 2,6 l 23,5 h 23162 kJ 50,8 % 3,616 l 1102,23 1482,2
15. 8. 2021 19 °C 35,1 °C 26,8 °C 0 l 24 h 24169 kJ 47,4 % 3,522 l 1085,61 1461,22
14. 8. 2021 21,2 °C 34,8 °C 27,5 °C 0 l 24 h 25150 kJ 50,9 % 3,757 l 1068,83 1439,38

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.