Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 528 l
Σetc = 320,3 l
Σobsevanje = 3778 MJ
( = 1049 kWh)
Σaktivne ure = 3836 h
Tmin = -4.4 °C
Tmax = 34.0 °C
Tmean = 18,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 647,88 l
Tmin = 13,57 °C
Tmax = 24,49 °C
Tmean = 18,65 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.