Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 718 l
Σetc = 471,48 l
Σobsevanje = 3902 MJ
( = 1084 kWh)
Σaktivne ure = 4499 h
Tmin = 0.7 °C
Tmax = 34.4 °C
Tmean = 18,22 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 807,33 l
Tmin = 12,83 °C
Tmax = 23,82 °C
Tmean = 17,67 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.