Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 388 l
Σetc = 141,13 l
Σobsevanje = 2189 MJ
( = 608 kWh)
Σaktivne ure = 2226 h
Tmin = 1.5 °C
Tmax = 34.5 °C
Tmean = 17,62 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 299,02 l
Tmin = 11,95 °C
Tmax = 22,25 °C
Tmean = 17,15 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.