Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 324 l
Σetc = 203,14 l
Σobsevanje = 2166297 kJ
Σaktivne ure = 2199 h
Tmin = 0.7 °C
Tmax = 34.4 °C
Tmean = 17,01 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 395,55 l
Tmin = 11,75 °C
Tmax = 22,98 °C
Tmean = 16,72 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.