Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 636 l
Σetc = 302,77 l
Σobsevanje = 3568 MJ
( = 991 kWh)
Σaktivne ure = 3673 h
Tmin = -1.8 °C
Tmax = 37.2 °C
Tmean = 19,53 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 644 l
Tmin = 13,47 °C
Tmax = 24,11 °C
Tmean = 18,53 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.