Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 592 l
Σetc = 319,13 l
Σobsevanje = 3560 MJ
( = 989 kWh)
Σaktivne ure = 3858 h
Tmin = -0.8 °C
Tmax = 35.7 °C
Tmean = 19,53 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 659,76 l
Tmin = 13,65 °C
Tmax = 24,18 °C
Tmean = 18,76 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.