Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 158 l
Σetc = 32.81 l
Σobsevanje = 727876 kJ
Σaktivne ure = 771 h
Tmin = 0.7 °C
Tmax = 22.9 °C
Tmean = 11.85 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.