Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 390 l
Σetc = 202,58 l
Σobsevanje = 2676 MJ
( = 743 kWh)
Σaktivne ure = 2627 h
Tmin = -1.4 °C
Tmax = 34.7 °C
Tmean = 17,64 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 442,95 l
Tmin = 12,63 °C
Tmax = 23,58 °C
Tmean = 17,76 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.