Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 66 l
Σetc = 68,27 l
Σobsevanje = 1284 MJ
( = 357 kWh)
Σaktivne ure = 1200 h
Tmin = -1.4 °C
Tmax = 24.8 °C
Tmean = 14,44 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 217,86 l
Tmin = 9,17 °C
Tmax = 19,53 °C
Tmean = 13,92 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.