Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 447.9 l
Σetc = 530.14 l
Σobsevanje = 4409517 kJ
Σaktivne ure = 5352 h
Tmin = -5.4 °C
Tmax = 34.7 °C
Tmean = 17.5 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.