Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 620 l
Σetc = 319,18 l
Σobsevanje = 3651 MJ
( = 1014 kWh)
Σaktivne ure = 3913 h
Tmin = -1.4 °C
Tmax = 34.7 °C
Tmean = 18,69 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 713,81 l
Tmin = 13,41 °C
Tmax = 24,41 °C
Tmean = 18,45 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.