Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 256 l
Σetc = 24,63 l
Σobsevanje = 844 MJ
( = 235 kWh)
Σaktivne ure = 709 h
Tmin = -4.4 °C
Tmax = 22.2 °C
Tmean = 11 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 134,79 l
Tmin = 8,39 °C
Tmax = 18,99 °C
Tmean = 13,36 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.