Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 79 l
Σetc = 30,72 l
Σobsevanje = 932 MJ
( = 259 kWh)
Σaktivne ure = 782 h
Tmin = -1.8 °C
Tmax = 27.8 °C
Tmean = 13,19 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 168,93 l
Tmin = 8,21 °C
Tmax = 18,2 °C
Tmean = 13,01 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.