Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 514 l
Σetc = 300,52 l
Σobsevanje = 3547 MJ
( = 985 kWh)
Σaktivne ure = 3601 h
Tmin = -1.8 °C
Tmax = 37.2 °C
Tmean = 19,61 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 633 l
Tmin = 13,49 °C
Tmax = 24,16 °C
Tmean = 18,57 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.