Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 548.9 l
Σetc = 548.27 l
Σobsevanje = 4810530 kJ
Σaktivne ure = 5450 h
Tmin = -5.4 °C
Tmax = 34.7 °C
Tmean = 14.95 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.