Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 592 l
Σetc = 316,03 l
Σobsevanje = 3535 MJ
( = 982 kWh)
Σaktivne ure = 3815 h
Tmin = -0.8 °C
Tmax = 35.7 °C
Tmean = 19,52 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 644,91 l
Tmin = 13,67 °C
Tmax = 24,23 °C
Tmean = 18,79 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.