Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 544 l
Σetc = 299,37 l
Σobsevanje = 3301 MJ
( = 917 kWh)
Σaktivne ure = 3473,5 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 35.1 °C
Tmean = 18,16 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 643,68 l
Tmin = 13,21 °C
Tmax = 24,69 °C
Tmean = 18,42 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
6. 11. 2021 7,2 °C 13,2 °C 9,7 °C 0 l 7,2 h 9851 kJ 55,6 % 1,115 l
5. 11. 2021 5,7 °C 13,3 °C 9,3 °C 0 l 7,7 h 8513 kJ 70,2 % 0,734 l
4. 11. 2021 6,1 °C 15,9 °C 12,2 °C 4,9 l 17,7 h 8231 kJ 75,3 % 0,979 l
3. 11. 2021 8,2 °C 15,3 °C 12,2 °C 4,5 l 16 h 3743 kJ 87,7 % 0,354 l
2. 11. 2021 8,2 °C 15,2 °C 10,8 °C 3,2 l 15,8 h 4617 kJ 89 % 0,317 l
1. 11. 2021 8,8 °C 13,6 °C 11 °C 23,1 l 16 h 1485 kJ 89,7 % 0,149 l
30. 9. 2021 13,1 °C 20,1 °C 16,6 °C 0,3 l 24 h 15467 kJ 60,5 % 1,73 l 1505,26 2048,83
29. 9. 2021 15,3 °C 25,9 °C 19,4 °C 0 l 24 h 15781 kJ 66,3 % 1,628 l 1498,63 2040,11
28. 9. 2021 13,4 °C 27 °C 19,4 °C 0 l 24 h 16349 kJ 74,6 % 1,584 l 1489,26 2026,93
27. 9. 2021 15,3 °C 22,6 °C 18,1 °C 0,1 l 24 h 8957 kJ 87,9 % 0,986 l 1479,89 2013,18
26. 9. 2021 12,2 °C 21,8 °C 17 °C 3 l 24 h 5778 kJ 89,1 % 0,51 l 1471,75 2002,37
25. 9. 2021 11,9 °C 23,1 °C 16,8 °C 0 l 24 h 12192 kJ 77,6 % 1,085 l 1464,71 1992,55
24. 9. 2021 12,2 °C 20,9 °C 15,7 °C 0 l 24 h 9568 kJ 77,8 % 0,931 l 1457,92 1982,18
23. 9. 2021 9,1 °C 20,6 °C 14,7 °C 0 l 22,5 h 17373 kJ 66 % 1,582 l 1452,21 1973,52
22. 9. 2021 9,7 °C 20,9 °C 14,5 °C 0 l 21,7 h 14449 kJ 64,1 % 1,424 l 1447,53 1965,55
21. 9. 2021 11,1 °C 20,4 °C 15,1 °C 0 l 24 h 18241 kJ 59,2 % 2,326 l 1442,99 1957,5
20. 9. 2021 11,3 °C 19,9 °C 15,2 °C 1,5 l 24 h 16834 kJ 75,9 % 1,452 l 1437,88 1949,41
19. 9. 2021 13,8 °C 22,5 °C 17,5 °C 9 l 24 h 8612 kJ 80,2 % 1,03 l 1432,69 1941,54

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.