Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 784 l
Σetc = 318,98 l
Σobsevanje = 3553 MJ
( = 987 kWh)
Σaktivne ure = 3928 h
Tmin = -0.3 °C
Tmax = 35.8 °C
Tmean = 18,75 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 671,13 l
Tmin = 13,25 °C
Tmax = 24,65 °C
Tmean = 18,54 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
17. 7. 2023 20,4 °C 33,7 °C 27,1 °C 0 l 24 h 28712 kJ 64,4 % 3,53 l 786,23 1098,34
16. 7. 2023 18,2 °C 34 °C 26,3 °C 0 l 24 h 28977 kJ 62,9 % 1,772 l 769,09 1077,04
15. 7. 2023 18 °C 31,9 °C 25 °C 0 l 24 h 29153 kJ 59,5 % 3,597 l 752,76 1056,01
14. 7. 2023 18,4 °C 30,5 °C 24,4 °C 0 l 23,8 h 29722 kJ 54,2 % 4,775 l 737,75 1036,76
13. 7. 2023 18,8 °C 29,2 °C 23,7 °C 1,2 l 24 h 17689 kJ 74,4 % 2,025 l 723,36 1018,56
12. 7. 2023 17,5 °C 31,7 °C 24 °C 13,3 l 24 h 22742 kJ 67,5 % 2,618 l 709,68 1001,42
11. 7. 2023 18,7 °C 33 °C 26 °C 0 l 24 h 27686 kJ 58,9 % 3,432 l 695,68 982,81
10. 7. 2023 19,5 °C 33,3 °C 26,5 °C 0 l 24 h 28957 kJ 52,5 % 4,312 l 679,66 962,46
9. 7. 2023 15,3 °C 31,9 °C 24,5 °C 0 l 24 h 29298 kJ 58,2 % 3,426 l 663,18 941,71
8. 7. 2023 15,4 °C 29,1 °C 22,8 °C 0 l 24 h 29853 kJ 53,5 % 4,458 l 648,7 922,74
7. 7. 2023 15,6 °C 28 °C 22,1 °C 0 l 24 h 29298 kJ 58,1 % 2,824 l 635,92 906,11
6. 7. 2023 16,4 °C 24,9 °C 20,2 °C 5,6 l 24 h 15311 kJ 71,5 % 1,532 l 623,81 890,41
5. 7. 2023 16,3 °C 28,4 °C 22,1 °C 0 l 24 h 23592 kJ 67,5 % 2,456 l 613,57 877,3
4. 7. 2023 15,6 °C 28,4 °C 22,1 °C 5,8 l 24 h 28690 kJ 67,6 % 3,194 l 601,51 861,42
3. 7. 2023 18,4 °C 26,4 °C 21,9 °C 4,6 l 24 h 17060 kJ 71,9 % 1,892 l 589,45 845,53
2. 7. 2023 14,7 °C 27,9 °C 22 °C 0 l 24 h 30182 kJ 67,7 % 3,772 l 577,53 830,76
1. 7. 2023 16,8 °C 23 °C 19,4 °C 6 l 24 h 13969 kJ 81,5 % 1,267 l 565,53 815,17
30. 6. 2023 13,8 °C 28,1 °C 20,4 °C 0 l 24 h 23732 kJ 62 % 3,053 l 556,09 803,47

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.