Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 189,1 l
Σetc = 258,75 l
Σobsevanje = 2986 MJ
( = 830 kWh)
Σaktivne ure = 2721,2 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 36.8 °C
Tmean = 19,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 423,22 l
Tmin = 12,62 °C
Tmax = 23,98 °C
Tmean = 17,96 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
27. 5. 2022 15,5 °C 28,9 °C 22,1 °C 0 l 24 h 27781 kJ 59,3 % 1,535 l 262,89 434,65
26. 5. 2022 15,1 °C 27,4 °C 21,1 °C 0 l 24 h 22695 kJ 61,4 % 1,17 l 250,82 418,5
25. 5. 2022 15,1 °C 26,4 °C 20,8 °C 0 l 24 h 25628 kJ 73,2 % 1,269 l 239,71 403,63
24. 5. 2022 14,3 °C 26,1 °C 20,8 °C 0 l 24 h 25580 kJ 65,1 % 1,619 l 228,89 389,43
23. 5. 2022 16,2 °C 27 °C 20,8 °C 2,7 l 24 h 19988 kJ 73 % 1,052 l 218,04 375,38
22. 5. 2022 15,3 °C 28,1 °C 21,7 °C 0 l 24 h 26162 kJ 61,6 % 1,359 l 207,21 360,87
21. 5. 2022 11,7 °C 28,1 °C 20,6 °C 0 l 24 h 27703 kJ 57,2 % 1,317 l 195,54 345,34
20. 5. 2022 9,1 °C 25,5 °C 17,8 °C 0 l 20,3 h 28364 kJ 51,8 % 0,906 l 184,99 330,4
19. 5. 2022 11 °C 24,3 °C 18,1 °C 0 l 24 h 30099 kJ 43,3 % 1,068 l 177,19 318,25
18. 5. 2022 14,3 °C 25,3 °C 19,8 °C 0 l 24 h 28755 kJ 51,4 % 1,737 l 169,05 306,55
17. 5. 2022 14,9 °C 27,1 °C 20 °C 0,3 l 24 h 23734 kJ 69,3 % 1,007 l 159,28 293,48
16. 5. 2022 12,5 °C 26,9 °C 20 °C 0 l 24 h 26153 kJ 65,5 % 1,246 l 149,27 279,34
15. 5. 2022 15,1 °C 28,4 °C 21,2 °C 0 l 24 h 28364 kJ 56,7 % 1,391 l 139,29 265,32
14. 5. 2022 15,8 °C 27,8 °C 20,4 °C 0 l 24 h 22212 kJ 61,5 % 1,015 l 128,08 249,88
13. 5. 2022 12,3 °C 26,5 °C 19,1 °C 0 l 24 h 24170 kJ 65,1 % 1,066 l 117,73 235,2
12. 5. 2022 11,8 °C 25,7 °C 18,8 °C 0 l 24 h 27999 kJ 63,4 % 1,492 l 108,67 221,87
11. 5. 2022 11,4 °C 25 °C 18,5 °C 0 l 24 h 27890 kJ 60,4 % 1,19 l 99,86 209,09
10. 5. 2022 12,5 °C 25,1 °C 18,1 °C 0 l 23,8 h 24759 kJ 59,7 % 1,024 l 91,38 196,85

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.