Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 784 l
Σetc = 322,41 l
Σobsevanje = 3584 MJ
( = 996 kWh)
Σaktivne ure = 3976 h
Tmin = -0.3 °C
Tmax = 35.8 °C
Tmean = 18,76 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 679,83 l
Tmin = 13,23 °C
Tmax = 24,6 °C
Tmean = 18,5 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
29. 2. 2024 10,7 °C 14,8 °C 12,3 °C 0,2 l 23,8 h 6718 kJ 66,2 % 0,312 l
28. 2. 2024 9,2 °C 15,8 °C 11,9 °C 0,2 l 18 h 6363 kJ 72,9 % 0,222 l
27. 2. 2024 7,3 °C 11,2 °C 9,3 °C 5 l 6,3 h 3687 kJ 78,4 % 0,112 l
26. 2. 2024 0,6 °C 11,8 °C 6,4 °C 0 l 5 h 6451 kJ 79 % 0,154 l
25. 2. 2024 2,8 °C 13,6 °C 7,6 °C 1,3 l 6,7 h 12197 kJ 77,4 % 0,241 l
24. 2. 2024 4,8 °C 11,9 °C 8,3 °C 0 l 6,7 h 7929 kJ 73,4 % 0,223 l
23. 2. 2024 7,4 °C 11,8 °C 9,2 °C 30,2 l 10,5 h 1598 kJ 81,5 % 0,224 l
22. 2. 2024 3 °C 10,6 °C 7,9 °C 10,8 l 7,5 h 3785 kJ 77,2 % 0,181 l
21. 2. 2024 3,8 °C 14,6 °C 8,7 °C 0 l 7,8 h 12425 kJ 64,5 % 0,351 l
20. 2. 2024 5,1 °C 16,9 °C 10,1 °C 0 l 10,3 h 12748 kJ 63,2 % 0,392 l
19. 2. 2024 5 °C 15 °C 8,4 °C 1,3 l 6,2 h 6048 kJ 80,8 % 0,078 l
18. 2. 2024 6,3 °C 14,2 °C 10,8 °C 0 l 18,7 h 4563 kJ 68,2 % 0,102 l
17. 2. 2024 3,5 °C 17,2 °C 9,9 °C 0 l 12,5 h 11200 kJ 58,4 % 0,351 l
16. 2. 2024 2,9 °C 16,9 °C 8,7 °C 0 l 8,8 h 12037 kJ 57,3 % 0,368 l
15. 2. 2024 2,1 °C 16,4 °C 8,2 °C 0 l 8,8 h 12037 kJ 69,5 % 0,298 l
14. 2. 2024 2,5 °C 13,4 °C 7,2 °C 0 l 7,8 h 11395 kJ 65,4 % 0,31 l
13. 2. 2024 4,5 °C 15,1 °C 7,9 °C 0 l 4,2 h 4954 kJ 64,7 % 0,196 l
12. 2. 2024 7,3 °C 11,2 °C 9 °C 0,3 l 6,5 h 4134 kJ 79,2 % 0,12 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.