Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 144.8 l
Σetc = 33.04 l
Σobsevanje = 714379 kJ
Σaktivne ure = 725.5 h
Tmin = 1.9 °C
Tmax = 23.6 °C
Tmean = 11.56 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
18. 5. 2019 7.8 °C 16.7 °C 12.4 °C 7.5 l 21.2 h 7715 kJ 84.9 % 0.359 l 93.59 206.71
17. 5. 2019 5.6 °C 18.4 °C 12.7 °C 0 l 15.2 h 24587 kJ 66.5 % 1.178 l 91.24 201.99
16. 5. 2019 6.8 °C 17.1 °C 11.8 °C 0 l 13.3 h 25247 kJ 63.3 % 1.186 l 88.58 196.22
15. 5. 2019 4.9 °C 13.3 °C 8.8 °C 0 l 9 h 16686 kJ 66.9 % 0.897 l 86.81 191.59
14. 5. 2019 5 °C 12 °C 9.4 °C 0 l 11.8 h 17554 kJ 55.9 % 0.794 l 86.81 189.87
13. 5. 2019 11.2 °C 13.1 °C 12.2 °C 0 l 24 h 5252 kJ 52.7 % 0.644 l 86.81 188.83
12. 5. 2019 9.6 °C 13.5 °C 11.7 °C 8.4 l 22.5 h 3332 kJ 74.8 % 0.332 l 84.62 186.07
11. 5. 2019 7.6 °C 20.4 °C 13.8 °C 3.8 l 16.8 h 19092 kJ 78.2 % 1.079 l 82.92 183.36
10. 5. 2019 5 °C 18.5 °C 12.2 °C 0 l 14 h 25808 kJ 77.3 % 1.182 l 79.14 175.97
9. 5. 2019 6.8 °C 15.5 °C 10.8 °C 30.1 l 14.5 h 8503 kJ 90.9 % 0.306 l 76.94 170.39
8. 5. 2019 2.8 °C 15.2 °C 9.7 °C 3.1 l 11.7 h 17253 kJ 74.3 % 0.888 l 76.12 167.09
7. 5. 2019 1.9 °C 13.8 °C 7.8 °C 0 l 9.8 h 15772 kJ 66.6 % 0.799 l 76.12 164.38
6. 5. 2019 4.7 °C 13.1 °C 8.5 °C 0 l 9.3 h 16757 kJ 64.3 % 0.838 l 76.12 162.4
5. 5. 2019 5.5 °C 11.1 °C 8.3 °C 0.5 l 5.5 h 6984 kJ 73.4 % 0.364 l 76.12 160.78
4. 5. 2019 9.3 °C 15.8 °C 11.7 °C 3.4 l 17.8 h 10094 kJ 88.8 % 0.393 l 76.12 160.21
3. 5. 2019 9.8 °C 13.6 °C 11.6 °C 12.3 l 23.7 h 6686 kJ 87.9 % 0.24 l 74.46 156.32
2. 5. 2019 6.1 °C 19.7 °C 13.4 °C 0 l 16.3 h 26991 kJ 63.8 % 1.091 l 72.9 153.63
1. 5. 2019 6 °C 19.1 °C 12.8 °C 0 l 13.8 h 26153 kJ 69.1 % 1.08 l 69.49 146.79

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.