Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 765,7 l
Σetc = 429,08 l
Σobsevanje = 3786 MJ
( = 1052 kWh)
Σaktivne ure = 4481,5 h
Tmin = 1.9 °C
Tmax = 34.9 °C
Tmean = 17,77 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 833,19 l
Tmin = 12,6 °C
Tmax = 23,87 °C
Tmean = 17,55 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
16. 1. 2020 0,6 °C 12,7 °C 6,8 °C 0 l 6,5 h 7291 kJ 73,3 % 0,249 l
15. 1. 2020 2,5 °C 8,3 °C 5,1 °C 0 l 0 h 3211 kJ 82,4 % 0,094 l
14. 1. 2020 0,9 °C 7,1 °C 4,2 °C 0 l 0 h 4756 kJ 84,8 % 0,124 l
13. 1. 2020 -0,2 °C 8,8 °C 4,1 °C 0 l 0 h 5242 kJ 68,7 % 0,188 l
12. 1. 2020 -0,1 °C 11,1 °C 4,7 °C 0 l 1,8 h 7493 kJ 62,3 % 0,275 l
11. 1. 2020 0,8 °C 13,8 °C 6,7 °C 0 l 6,8 h 7193 kJ 64,8 % 0,336 l
10. 1. 2020 -2,2 °C 9,3 °C 3 °C 0 l 0 h 4769 kJ 80,1 % 0,236 l
9. 1. 2020 -0,7 °C 13,1 °C 4,4 °C 0 l 4,8 h 6840 kJ 62 % 0,351 l
8. 1. 2020 0,7 °C 12,1 °C 4,9 °C 0 l 3,8 h 7109 kJ 48,8 % 0,46 l
7. 1. 2020 -4 °C 8 °C 1,8 °C 0 l 0 h 5141 kJ 59,1 % 0,276 l
6. 1. 2020 -2,6 °C 7,7 °C 1,7 °C 0 l 0 h 6735 kJ 50,5 % 0,319 l
5. 1. 2020 0,9 °C 11,6 °C 5,4 °C 0 l 5,3 h 6969 kJ 40,8 % 0,325 l
4. 1. 2020 -0,5 °C 13,1 °C 4,9 °C 0 l 4,8 h 6053 kJ 58,4 % 0,235 l
3. 1. 2020 -1,9 °C 12,2 °C 3,5 °C 0 l 4,7 h 6533 kJ 58,6 % 0,189 l
2. 1. 2020 -0,2 °C 13,5 °C 5,3 °C 0 l 5,5 h 6799 kJ 49,7 % 0,353 l
1. 1. 2020 2,7 °C 11,2 °C 5,5 °C 0 l 2,8 h 6561 kJ 55 % 0,247 l
31. 12. 2019 -1,1 °C 11,7 °C 3 °C 0 l 2,5 h 5552 kJ 43,6 % 0,835 l
30. 12. 2019 -2,9 °C 8,3 °C 1,1 °C 0 l 0 h 6700 kJ 45,3 % 0,829 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.