Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 495,5 l
Σetc = 71,43 l
Σobsevanje = 1529 MJ
( = 425 kWh)
Σaktivne ure = 1597,4 h
Tmin = 1.2 °C
Tmax = 28.7 °C
Tmean = 15,34 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 250,37 l
Tmin = 10 °C
Tmax = 20,88 °C
Tmean = 15,11 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
18. 6. 2024 13,5 °C 27,9 °C 21,5 °C 0 l 24 h 29248 kJ 66,9 % 2,504 l 446,61 676,04
17. 6. 2024 13,4 °C 26,6 °C 20,6 °C 0 l 24 h 29833 kJ 63,5 % 3,178 l 435,14 660,73
16. 6. 2024 13,2 °C 25,1 °C 19,7 °C 0 l 24 h 29137 kJ 66,6 % 2,196 l 424,53 646,54
15. 6. 2024 11,6 °C 23,3 °C 18,1 °C 0 l 24 h 23721 kJ 73,7 % 1,925 l 414,8 633,59
14. 6. 2024 7,7 °C 22,2 °C 16,1 °C 0 l 19,2 h 27462 kJ 67,6 % 2,109 l 406,7 622,43
13. 6. 2024 11,3 °C 18,1 °C 14,7 °C 7,1 l 24 h 17606 kJ 73,2 % 1,178 l 400,6 612,89
12. 6. 2024 13,8 °C 19,4 °C 16,1 °C 4,7 l 24 h 21348 kJ 76,3 % 1,535 l 395,89 606,21
11. 6. 2024 13,9 °C 20 °C 15,6 °C 78,1 l 24 h 6669 kJ 89,8 % 0,345 l 389,83 598,15
10. 6. 2024 15,4 °C 23,6 °C 20,1 °C 69,9 l 24 h 19734 kJ 80,3 % 1,236 l 384,22 590,01
9. 6. 2024 17,7 °C 28,7 °C 22,7 °C 0 l 24 h 22362 kJ 73,5 % 1,812 l 374,09 577,63
8. 6. 2024 16,3 °C 27,7 °C 21,9 °C 0 l 24 h 20292 kJ 74,3 % 1,365 l 361,43 561,28
7. 6. 2024 14,9 °C 27,1 °C 21,4 °C 0 l 24 h 28102 kJ 71,8 % 1,953 l 349,56 545,86
6. 6. 2024 14,3 °C 26,4 °C 20,6 °C 0 l 24 h 29594 kJ 71,9 % 1,922 l 338,12 530,97
5. 6. 2024 12,5 °C 24,3 °C 18,7 °C 0 l 24 h 28046 kJ 75,5 % 1,618 l 327,52 516,89
4. 6. 2024 14,1 °C 22,6 °C 17,5 °C 0 l 24 h 16221 kJ 83,4 % 0,837 l 318,83 504,9
3. 6. 2024 13,8 °C 20,9 °C 16,3 °C 1 l 24 h 17756 kJ 86,3 % 0,838 l 311,33 494,42
2. 6. 2024 11,5 °C 23,6 °C 16,9 °C 8 l 24 h 17219 kJ 81,1 % 1,078 l 305 485,44
1. 6. 2024 10 °C 20 °C 15,1 °C 8,7 l 24 h 22504 kJ 80,4 % 0,924 l 298,15 474,77

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.