Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 284,1 l
Σetc = 27,89 l
Σobsevanje = 823 MJ
( = 229 kWh)
Σaktivne ure = 679 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 23.8 °C
Tmean = 10,87 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 135,39 l
Tmin = 8,09 °C
Tmax = 19,05 °C
Tmean = 13,06 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
17. 5. 2021 8,7 °C 18,5 °C 13,1 °C 46,7 l 20,5 h 16580 kJ 79,2 % 0,523 l 94,35 194,63
16. 5. 2021 10,6 °C 18 °C 13,8 °C 13,1 l 24 h 12661 kJ 88,2 % 0,467 l 91,27 188,59
15. 5. 2021 10 °C 17,4 °C 13,2 °C 1,5 l 24 h 21221 kJ 80,4 % 0,717 l 87,47 182,44
14. 5. 2021 10,5 °C 17,7 °C 12,9 °C 30 l 24 h 14332 kJ 86,3 % 0,588 l 84,31 176,93
13. 5. 2021 11 °C 16,5 °C 12,3 °C 18,2 l 24 h 11534 kJ 92,1 % 0,364 l 81,42 171,41
12. 5. 2021 12 °C 16,7 °C 13,4 °C 34,4 l 22 h 8832 kJ 90,9 % 0,254 l 79,1 166,81
11. 5. 2021 9,7 °C 23,8 °C 16,8 °C 3 l 23,3 h 21452 kJ 63,6 % 1,124 l 75,74 161,57
10. 5. 2021 8,8 °C 22,4 °C 16,1 °C 0 l 18,8 h 24387 kJ 59,1 % 0,969 l 68,99 150,85
9. 5. 2021 6,6 °C 22,6 °C 15 °C 0 l 16,7 h 28243 kJ 56,1 % 1,1 l 62,87 141,19
8. 5. 2021 7,9 °C 19,4 °C 13,3 °C 0 l 18,5 h 28293 kJ 50,8 % 1,068 l 57,9 132,03
7. 5. 2021 9,7 °C 18,6 °C 13,5 °C 6,5 l 22,7 h 6760 kJ 74,1 % 0,364 l 54,64 125,43
6. 5. 2021 8,3 °C 14,9 °C 11 °C 0 l 14,2 h 10953 kJ 68,7 % 0,478 l 51,11 119,11
5. 5. 2021 8,4 °C 16,9 °C 13,2 °C 0,2 l 18,3 h 17031 kJ 69,4 % 0,744 l 50,12 116,04
4. 5. 2021 4,7 °C 17,3 °C 11,7 °C 0 l 15,2 h 28031 kJ 67,9 % 1,09 l 46,87 110,75
3. 5. 2021 6,2 °C 16,6 °C 10,9 °C 4,7 l 11,3 h 24881 kJ 67,3 % 0,704 l 45,13 106,03
2. 5. 2021 10,2 °C 15,7 °C 13,8 °C 17,5 l 24 h 7410 kJ 78,9 % 0,343 l 44,28 102,14
1. 5. 2021 11,3 °C 22,2 °C 16,3 °C 19,8 l 24 h 18746 kJ 79,5 % 0,776 l 40,52 97,21
30. 4. 2021 12,3 °C 19,7 °C 15,5 °C 0,3 l 24 h 20967 kJ 79,9 % 0,67 l 34,27 87,59

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.