Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 747.3 l
Σetc = 475.4 l
Σobsevanje = 4003329 kJ
Σaktivne ure = 5225 h
Tmin = -3.9 °C
Tmax = 35.0 °C
Tmean = 16.9 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
18. 12. 2018 -2 °C 8.4 °C 2 °C 0 l 0 h 6412 kJ 72.3 % 0.623 l
17. 12. 2018 1 °C 7 °C 2.9 °C 0 l 0 h 4742 kJ 67.6 % 0.677 l
16. 12. 2018 -3.9 °C 5 °C 0 °C 0 l 0 h 5089 kJ 70.3 % 0.461 l
15. 12. 2018 -3.8 °C 4 °C 0.3 °C 0 l 0 h 6700 kJ 60.2 % 0.657 l
14. 12. 2018 0.3 °C 3.4 °C 1.4 °C 0 l 0 h 5571 kJ 62.7 % 0.929 l
13. 12. 2018 -1.5 °C 3.9 °C 1.4 °C 0 l 0 h 3083 kJ 62.8 % 0.562 l
12. 12. 2018 -2 °C 10.1 °C 2.2 °C 0 l 0.3 h 7099 kJ 51.7 % 1.084 l
11. 12. 2018 -1.9 °C 9.7 °C 2.8 °C 0 l 0 h 6848 kJ 55.1 % 0.883 l
10. 12. 2018 1 °C 11.3 °C 4.9 °C 0 l 4 h 5107 kJ 75.8 % 0.714 l
9. 12. 2018 -0.9 °C 12.4 °C 5.2 °C 0.2 l 5.2 h 4407 kJ 87.8 % 0.372 l
8. 12. 2018 0.3 °C 10.9 °C 6.1 °C 23.1 l 2 h 4874 kJ 83.5 % 0.434 l
7. 12. 2018 1.8 °C 11.1 °C 6.3 °C 0.4 l 3.2 h 4770 kJ 90.6 % 0.407 l
6. 12. 2018 2.4 °C 11.1 °C 4.9 °C 4.1 l 2 h 4201 kJ 82.6 % 0.523 l
5. 12. 2018 5.2 °C 10.3 °C 7.5 °C 0 l 0.3 h 4182 kJ 68.4 % 0.674 l
4. 12. 2018 5.6 °C 9.4 °C 7.9 °C 0.8 l 0 h 3371 kJ 96.6 % 0.205 l
3. 12. 2018 6.4 °C 8.8 °C 7.6 °C 4.4 l 0 h 1376 kJ 97.8 % 0.015 l
2. 12. 2018 5 °C 8.1 °C 6.3 °C 0.4 l 0 h 1700 kJ 84.3 % 0.131 l
1. 12. 2018 1.6 °C 11.4 °C 5.9 °C 0 l 4.2 h 5117 kJ 72.8 % 0.632 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.