Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 971.7 l
Σetc = 494.24 l
Σobsevanje = 4388221 kJ
Σaktivne ure = 5326.1 h
Tmin = -4.3 °C
Tmax = 35.0 °C
Tmean = 14.38 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
18. 2. 2019 0.5 °C 16.2 °C 7.1 °C 0 l 8.2 h 12837 kJ 57.9 % 0.578 l
17. 2. 2019 1.7 °C 18.1 °C 8.6 °C 0 l 8.8 h 12919 kJ 48.1 % 0.569 l
16. 2. 2019 0.9 °C 17.2 °C 7.9 °C 0 l 9 h 12408 kJ 57.9 % 0.503 l
15. 2. 2019 3.5 °C 15.2 °C 8.2 °C 0 l 7.8 h 12001 kJ 55.2 % 0.572 l
14. 2. 2019 -1.6 °C 14.3 °C 5.5 °C 0 l 6.2 h 12178 kJ 66.3 % 0.463 l
13. 2. 2019 -1 °C 10 °C 3.7 °C 0 l 0.2 h 11193 kJ 59.1 % 0.386 l
12. 2. 2019 -2.2 °C 11.7 °C 4.2 °C 0 l 4.7 h 10409 kJ 58.9 % 0.526 l
11. 2. 2019 1.7 °C 10.4 °C 6.1 °C 17.3 l 0.5 h 6072 kJ 84.6 % 0.247 l
10. 2. 2019 2.4 °C 9 °C 6.8 °C 7.1 l 0 h 1769 kJ 88.9 % 0.073 l
9. 2. 2019 -0.8 °C 10.6 °C 4.4 °C 0 l 0.8 h 10458 kJ 72.1 % 0.37 l
8. 2. 2019 2.6 °C 12.1 °C 6.1 °C 0 l 5.3 h 10538 kJ 56.8 % 0.411 l
7. 2. 2019 0.6 °C 12.7 °C 5 °C 0 l 4.8 h 10947 kJ 44 % 0.491 l
6. 2. 2019 2.1 °C 11.6 °C 5.7 °C 0 l 1.8 h 10869 kJ 43.3 % 0.533 l
5. 2. 2019 -0.7 °C 9.7 °C 4.8 °C 0 l 0 h 10008 kJ 57.5 % 0.46 l
4. 2. 2019 2.7 °C 8.2 °C 5.2 °C 0 l 0 h 10225 kJ 59.7 % 0.462 l
3. 2. 2019 4.8 °C 10.2 °C 7.1 °C 18.6 l 0.5 h 3921 kJ 90.9 % 0.138 l
2. 2. 2019 5.6 °C 11.7 °C 9 °C 68 l 9 h 1338 kJ 94 % 0.057 l
1. 2. 2019 0.3 °C 11.6 °C 7 °C 24.3 l 11.2 h 1286 kJ 92.2 % 0.075 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.