Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 685,8 l
Σetc = 338,28 l
Σobsevanje = 3789 MJ
( = 1052 kWh)
Σaktivne ure = 3952,3 h
Tmin = -1.7 °C
Tmax = 35.2 °C
Tmean = 18,4 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 677,4 l
Tmin = 13,17 °C
Tmax = 24,67 °C
Tmean = 18,36 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
24. 11. 2020 2 °C 11,1 °C 6,5 °C 0 l 3,7 h 7466 kJ 60,2 % 0,719 l
23. 11. 2020 -1,4 °C 11 °C 4,1 °C 0 l 2,7 h 7122 kJ 70 % 0,421 l
22. 11. 2020 -0,9 °C 11,7 °C 3,8 °C 0 l 2,8 h 8037 kJ 45,3 % 0,693 l
21. 11. 2020 1,4 °C 7,7 °C 4,7 °C 0 l 0 h 8274 kJ 38,8 % 1,145 l
20. 11. 2020 5,1 °C 10,6 °C 8,1 °C 0 l 2,2 h 4108 kJ 55,7 % 0,276 l
19. 11. 2020 4,8 °C 16,5 °C 8,4 °C 0 l 5 h 6143 kJ 75 % 0,563 l
18. 11. 2020 5,1 °C 16,9 °C 9,9 °C 0 l 8,3 h 7039 kJ 65,4 % 0,924 l
17. 11. 2020 6,7 °C 14,3 °C 10,6 °C 0 l 12 h 8468 kJ 60,6 % 1,231 l
16. 11. 2020 8,4 °C 12,2 °C 9,7 °C 45,7 l 7,5 h 774 kJ 86,2 % 0,175 l
15. 11. 2020 7,4 °C 13 °C 10 °C 0 l 12,2 h 4722 kJ 83,2 % 0,3 l
14. 11. 2020 7,2 °C 13,8 °C 9,8 °C 0 l 11,3 h 4084 kJ 84,2 % 0,239 l
13. 11. 2020 7,9 °C 12,2 °C 9,6 °C 0 l 8,7 h 4280 kJ 88,3 % 0,216 l
12. 11. 2020 5,3 °C 9,2 °C 7,4 °C 4 l 0 h 1900 kJ 90,1 % -0,903 l
11. 11. 2020 2,8 °C 11,2 °C 6,3 °C 0 l 5 h 8809 kJ 74,2 % -0,803 l
10. 11. 2020 4,4 °C 12,1 °C 7,1 °C 0 l 5,3 h 9466 kJ 69,8 % 0,63 l
9. 11. 2020 6,1 °C 17,7 °C 10,3 °C 0 l 9,3 h 9291 kJ 66,9 % 0,795 l
8. 11. 2020 4,7 °C 18,5 °C 10,2 °C 0 l 9,2 h 9659 kJ 67,4 % 0,704 l
7. 11. 2020 7,8 °C 19,1 °C 11,8 °C 0 l 11,8 h 9752 kJ 51,3 % 1,034 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.