Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 741 l
Σetc = 376,95 l
Σobsevanje = 3904 MJ
( = 1085 kWh)
Σaktivne ure = 3958,5 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 36.8 °C
Tmean = 19,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 667,73 l
Tmin = 13,23 °C
Tmax = 24,56 °C
Tmean = 18,44 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
27. 1. 2023 0,5 °C 3,1 °C 1,6 °C 0 l 0 h 5887 kJ 53,2 % 0,321 l
26. 1. 2023 0,1 °C 4,4 °C 2,1 °C 0 l 0 h 9087 kJ 56 % 0,34 l
25. 1. 2023 2,1 °C 8,7 °C 5 °C 0 l 0 h 9935 kJ 59,5 % 0,316 l
24. 1. 2023 3 °C 9 °C 5,4 °C 0 l 0 h 5313 kJ 72,3 % 0,201 l
23. 1. 2023 2,8 °C 6,4 °C 5 °C 0 l 0 h 2200 kJ 66,9 % 0,258 l
22. 1. 2023 0,9 °C 4,7 °C 2,8 °C 0 l 0 h 3913 kJ 59,1 % 0,263 l
21. 1. 2023 1,9 °C 3,7 °C 2,6 °C 0 l 0 h 3017 kJ 47,9 % 0,343 l
20. 1. 2023 0,8 °C 4,2 °C 2,1 °C 0 l 0 h 6302 kJ 54,8 % 0,25 l
19. 1. 2023 2,4 °C 4 °C 3,2 °C 2,9 l 0 h 2747 kJ 77,3 % 0,118 l
18. 1. 2023 2,5 °C 6,7 °C 4,4 °C 3,1 l 0 h 2398 kJ 93,3 % 0,016 l
17. 1. 2023 1,8 °C 6,3 °C 4,1 °C 19,1 l 0 h 1488 kJ 94,4 % -0,005 l
16. 1. 2023 1,7 °C 9,4 °C 4,8 °C 61,8 l 0 h 1489 kJ 92,1 % 0,013 l
15. 1. 2023 2,2 °C 9,7 °C 7,2 °C 12,8 l 0 h 2741 kJ 87,1 % 0,076 l
14. 1. 2023 2,1 °C 13,5 °C 6,8 °C 0 l 5,8 h 6985 kJ 71 % 0,131 l
13. 1. 2023 2,4 °C 9,6 °C 5,6 °C 0 l 0 h 3496 kJ 77,2 % 0,073 l
12. 1. 2023 2,7 °C 13,5 °C 7,4 °C 0 l 7 h 6465 kJ 60,9 % 0,229 l
11. 1. 2023 0,5 °C 10,9 °C 5 °C 0 l 3,5 h 6084 kJ 55 % 0,198 l
10. 1. 2023 2,6 °C 12,7 °C 6,2 °C 0 l 5,7 h 7077 kJ 76,1 % 0,174 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.