Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 741 l
Σetc = 376,95 l
Σobsevanje = 3904 MJ
( = 1085 kWh)
Σaktivne ure = 3958,5 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 36.8 °C
Tmean = 19,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 667,73 l
Tmin = 13,23 °C
Tmax = 24,56 °C
Tmean = 18,44 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
29. 9. 2022 12,6 °C 20,1 °C 15,8 °C 0 l 24 h 10003 kJ 81,8 % 1,123 l 1741,18 2384,56
28. 9. 2022 9 °C 18,9 °C 13,4 °C 47,4 l 18,7 h 8882 kJ 82,3 % 0,917 l 1735,34 2376,25
27. 9. 2022 11,5 °C 19,6 °C 14,3 °C 16,1 l 24 h 11462 kJ 82,1 % 1,075 l 1731,96 2369,85
26. 9. 2022 12 °C 19 °C 15,4 °C 23,2 l 24 h 11694 kJ 89,2 % 1,22 l 1727,62 2362,58
25. 9. 2022 12,4 °C 17 °C 14,4 °C 95,5 l 24 h 4298 kJ 94,5 % 0,174 l 1722,23 2355,08
24. 9. 2022 7,9 °C 19,3 °C 13,6 °C 7 l 18,3 h 8995 kJ 78,2 % 0,98 l 1717,81 2349,13
23. 9. 2022 6,3 °C 19,1 °C 12,1 °C 0 l 12,3 h 18786 kJ 65,5 % 1,664 l 1714,17 2342,38
22. 9. 2022 6,5 °C 18,1 °C 12,1 °C 0 l 15,3 h 18683 kJ 55,8 % 1,776 l 1712,03 2336,52
21. 9. 2022 8,8 °C 17,9 °C 13,2 °C 0 l 16,5 h 19557 kJ 52,4 % 2,46 l 1709,91 2331,19
20. 9. 2022 6,9 °C 20,7 °C 14,1 °C 0 l 19,2 h 19847 kJ 54,7 % 2,451 l 1706,73 2325,41
19. 9. 2022 10,8 °C 22,1 °C 15,9 °C 0,2 l 24 h 19582 kJ 60,1 % 1,979 l 1702,65 2317,7
18. 9. 2022 7 °C 19,6 °C 13 °C 0 l 15,7 h 17970 kJ 77,6 % 1,499 l 1696,78 2308,33
17. 9. 2022 7,6 °C 15,1 °C 11,4 °C 14,1 l 17,5 h 4533 kJ 78,8 % 0,681 l 1693,81 2301,78
16. 9. 2022 13,1 °C 21,5 °C 18 °C 28,8 l 24 h 8214 kJ 82 % 0,931 l 1692,37 2298,37
15. 9. 2022 17,8 °C 24,5 °C 22,1 °C 13,5 l 24 h 6928 kJ 80 % 1,267 l 1684,35 2288,19
14. 9. 2022 15,4 °C 25,2 °C 20,7 °C 0 l 24 h 12547 kJ 76,7 % 2,139 l 1672,3 2274,34
13. 9. 2022 11,4 °C 24,7 °C 17,8 °C 0 l 24 h 16645 kJ 77,2 % 2,086 l 1661,58 2260,82
12. 9. 2022 12,9 °C 24,7 °C 18 °C 0 l 24 h 18364 kJ 63,3 % 1,941 l 1653,74 2249,07

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.