Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 544 l
Σetc = 299,37 l
Σobsevanje = 3301 MJ
( = 917 kWh)
Σaktivne ure = 3473,5 h
Tmin = -4.6 °C
Tmax = 35.1 °C
Tmean = 18,16 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 643,68 l
Tmin = 13,21 °C
Tmax = 24,69 °C
Tmean = 18,42 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
12. 12. 2021 -0,7 °C 10,1 °C 4,2 °C 0 l 0,3 h 6642 kJ 52,5 % 0,529 l
11. 12. 2021 0,5 °C 6,1 °C 2,6 °C 0 l 0 h 2644 kJ 68,1 % 0,476 l
10. 12. 2021 -1,3 °C 5,3 °C 1,8 °C 0 l 0 h 4472 kJ 80,6 % 0,267 l
9. 12. 2021 1,4 °C 4,6 °C 2,6 °C 21 l 0 h 1490 kJ 87,7 % 0,099 l
8. 12. 2021 -2,4 °C 6,9 °C 1,9 °C 15,1 l 0 h 3270 kJ 74,9 % 0,317 l
7. 12. 2021 -2 °C 7,5 °C 1,3 °C 0 l 0 h 5422 kJ 62,4 % 0,274 l
6. 12. 2021 0,3 °C 7,8 °C 3,8 °C 0 l 0 h 6981 kJ 60,5 % 0,452 l
5. 12. 2021 3,3 °C 7,9 °C 4,7 °C 15,4 l 0 h 1222 kJ 89 % 0,084 l
4. 12. 2021 -1,2 °C 6,9 °C 2,6 °C 4,7 l 0 h 5379 kJ 72,6 % 0,337 l
3. 12. 2021 0,8 °C 8,1 °C 4,7 °C 0 l 0 h 6397 kJ 62,6 % 0,447 l
2. 12. 2021 3,7 °C 9,3 °C 6,6 °C 36 l 0 h 1224 kJ 93,3 % 0,028 l
1. 12. 2021 4,9 °C 9,4 °C 6,8 °C 4,2 l 0 h 2861 kJ 75,3 % 0,404 l
30. 11. 2021 -3,4 °C 7,5 °C 2,4 °C 0 l 0 h 7292 kJ 65,6 % 0,529 l
29. 11. 2021 -1,3 °C 7,1 °C 3 °C 1,2 l 0 h 6952 kJ 66,2 % 0,396 l
28. 11. 2021 1,6 °C 9 °C 6,4 °C 31,2 l 0 h 2762 kJ 91,4 % 0,145 l
27. 11. 2021 5,9 °C 11,1 °C 7,7 °C 15,8 l 2,3 h 2425 kJ 86,8 % 0,269 l
26. 11. 2021 6,3 °C 8,3 °C 7,6 °C 15,9 l 0 h 1430 kJ 93,8 % 0,016 l
25. 11. 2021 0,6 °C 10,4 °C 5,5 °C 6,8 l 1,7 h 2459 kJ 77,1 % 0,318 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.