Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 741 l
Σetc = 376,95 l
Σobsevanje = 3904 MJ
( = 1085 kWh)
Σaktivne ure = 3958,5 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 36.8 °C
Tmean = 19,39 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 667,73 l
Tmin = 13,23 °C
Tmax = 24,56 °C
Tmean = 18,44 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.