Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 137,4 l
Σetc = 113,97 l
Σobsevanje = 1945 MJ
( = 540 kWh)
Σaktivne ure = 1737,9 h
Tmin = 0.6 °C
Tmax = 34.6 °C
Tmean = 16,73 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 311,13 l
Tmin = 10,54 °C
Tmax = 21,46 °C
Tmean = 15,61 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.