Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 685,8 l
Σetc = 338,28 l
Σobsevanje = 3789 MJ
( = 1052 kWh)
Σaktivne ure = 3952,3 h
Tmin = -1.7 °C
Tmax = 35.2 °C
Tmean = 18,4 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 677,4 l
Tmin = 13,17 °C
Tmax = 24,67 °C
Tmean = 18,36 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.