Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 775,7 l
Σetc = 429,89 l
Σobsevanje = 3787 MJ
( = 1052 kWh)
Σaktivne ure = 4485,1 h
Tmin = 1.9 °C
Tmax = 34.9 °C
Tmean = 17,76 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 833,19 l
Tmin = 12,6 °C
Tmax = 23,87 °C
Tmean = 17,55 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.