Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 616 l
Σetc = 447,88 l
Σobsevanje = 3771 MJ
( = 1048 kWh)
Σaktivne ure = 4867,6 h
Tmin = 3.8 °C
Tmax = 35.0 °C
Tmean = 19,01 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 849,37 l
Tmin = 12,45 °C
Tmax = 23,68 °C
Tmean = 17,32 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.