Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 616 l
Σetc = 446,08 l
Σobsevanje = 3764 MJ
( = 1045 kWh)
Σaktivne ure = 4855,6 h
Tmin = 3.8 °C
Tmax = 35.0 °C
Tmean = 19 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 849,37 l
Tmin = 12,45 °C
Tmax = 23,68 °C
Tmean = 17,32 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.