Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 784 l
Σetc = 322,41 l
Σobsevanje = 3584 MJ
( = 996 kWh)
Σaktivne ure = 3976 h
Tmin = -0.3 °C
Tmax = 35.8 °C
Tmean = 18,76 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 679,83 l
Tmin = 13,23 °C
Tmax = 24,6 °C
Tmean = 18,5 °C

Za pravilno prikazovanje grafov obrnite telefon.

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.