foto: Marjan Močivnik

e-Karst je spletna aplikacija, namenjena vinogradnikom na čezmejnem Krasu, ki omogoča celostni pregled stanja v vinogradih. Prikazuje razvoj bolezni in škodljivcev, stanje vodnega stresa, klimatske dejavnike ter daje natančen vpogled v tehnološke parametre posameznih vinogradov.

Uporabniki vnašajo podatke v sistem neposredno na terenu, preko povezave na mobilnem telefonu ali tabličnem oz. prenosnem računalniku. Obenem aplikacija e-Karst omogoča povezavo z laboratorijem vinske kleti ali inštituta, kjer se opravlja fizikalno-kemijske analize grozdja. Cilj aktivnosti je spodbujati vinogradnike k vse boljši kakovosti vinogradov po zgledu dobre prakse.

Operacijo delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj


Priporočila za vinogradnike

Letnik 2019 in dozorevanje refoška v letu 2019

Agrometeorološke karakteristike letnika 2019 na Krasu

Letnik_2019_in_dozorevanje_refoska_v_letu_2019.pdf

Datum: 15. 11. 2019 12:34